עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

ימי עיון וסדנאות

הבנת ISO 9001

סדרת תקני ISO 9000 הינה סדרת תקנים בינלאומיים הדנה בנושאי ניהול והבטחת איכות.

הסדרה מושתתת על עקרונות ניהוליים בסיסיים שאימוצם עשוי לסייע לארגון להשיג את מטרותיו העסקיות.

עוד על יום עיון בנושא הבנת ISO 9001


יום העיון הרשמי לחידוש ת"י 2015: ISO 9001

המהדורה החדשה של 2015: ת"י ISO 9001 פורסמה ביום 15.9.2015.
מרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי מזמינך להיערך נכונה למעבר לניהול מערכת האיכות לפי המהדורה החדשה, להכיר את המבנה החדש של התקן ואת השינויים שחלו בין מהדורת 2008 למהדורת 2015.

עוד על יום העיון לחידושי ISO 9001


כתיבת נהלים והוראות עבודה

נהלים והוראות עבודה מהווים כלי חשוב ליישום אפקטיבי של מערכת ניהול האיכות. במהלך הקורס נכיר את דרישות ומבנה הנוהל והוראת העבודה, נסביר את ההבדל בין הוראה לנוהל וכן נתנסה בתרגילים מעשיים בכתיבת הוראות עבודה בתחום מערכת ניהול האיכות, הייצור והשירות.

עוד על יום עיון בנושא כתיבת נהלים והוראות עבודה


ניהול תחקירים של כשל והצלחה בארגון

מטרות יום העיון: להכשיר בכירים בארגון בניהול תחקירים ככלי למידה לשיפור וייעול תהליכי עבודה ואפקטיביות הפעילות המבוצעת בארגון.

עוד על יום עיון בנושא ניהול תחקירים של כשל והצלחה בארגון


אבטחת מידע בתחום הבריאות

הכרת מושגים, שיטות וכלים בניהול אבטחת מידע, הכרת התקן, הדרך המועדפת להטמעת התקן בארגון המחזיק במידע רפואי.

עוד על יום עיון בנושא אבטחת מידע בתחום הבריאות


כתיבת מפרטים

הקורס מיועד למתכננים, כותבי מפרטים למוצרים / מכלולים נרכשים ועבודות חוץ, מהנדסי מערכת,מנהלי פרויקטים בתעשייה הביטחונית והאזרחית, מנהלי קבלני משנה (בעיקר בנושאי פיתוח) ואנשי הבטחת המוצר.

עוד על יום עיון בנושא כתיבת מפרטים


יום עיון בנושא EFQM

מתן כלים ומיומנויות לגיבוש תכנית עבודה לשנת 2015 על פי מודל המצוינות האירופי EFQM.

עוד על יום עיון בנושא EFQM


יום עיון להבנת ת"י מערכת ניהול סביבתי ISO 14001

התקן הבינלאומי, ת"י 14001 ISO עבר שדרוג. גרסת 14001:2015 שונה באופנים רבים מהגרסה הקודמת
התקן מציג שיטת ניהול המאפשרת לארגונים המעוניינים להשיג ולהציג ביצועים סביבתיים טובים יותר על ידי בקרת ההשפעה של פעילותיהם, מוצריהם או שירותיהם על הסביבה. במקביל החקיקה הסביבתית הולכת ומחמירה, בארץ ובעולם, וכן דרישות בעלי זיקה.

למידע נוסף על יום עיון למערכת ניהול סביבתי