עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

ניהול תחקירים של כשל והצלחה באירגון

רקע כללי:
התחקיר המעמיק של מקרי כשל או הצלחה מהווה אחד הכלים רבי העוצמה של הארגון הלומד.
התחקיר הינו גם דרישה מנדטורית הנגזרת מקיום מערכת איכות פורמאלית ממשפחת 9000 ISO
ארגונים היודעים ללמוד ממקרי הכשל/הצלחה המתרחשים בשגרת העשייה שלהם –מקטינים את תופעת עלות האי איכות ("מפעל הזבל") , ומגדילים את יכולתם לייעל את תהליכי העבודה ואת האפקטיביות שלהם.
סדנא זו נועדה לתת את הכלים המיטביים לביצוע התחקיר בארגון.

מטרות יום העיון:
להכשיר בכירים בארגון בניהול תחקירים ככלי למידה לשיפור וייעול תהליכי עבודה ואפקטיביות הפעילות המבוצעת בארגון.

נושאי יום העיון:

  • עקרונות לביצוע תחקירים בארגון
  • תרבות של תחקור בארגון
  • ערכת כלי התחקור

קהל יעד:
מנהלי איכות, ממונה בטיחות בעבודה, ושאר בעלי תפקידים ניהוליים שיוסמכו כעורכי תחקירים בארגונם.

יום העיון מוכר כ-1 יום כשירות לממונה בטיחות מטעם המפקח על העבודה

למועדי ימי עיון, סדנאות וטפסי הרשמה: לחץ כאן