עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

חיפוש מוצרים בעלי היתר לסימון נבדק

מנוע החיפוש נועד לאיתור מוצרים שנבדקו על ידי מכון התקנים ישראלי ונמצאו מתאימים לתקנים החלים עליהם
ומכון התקנים אישר לסמנם בסמל ה"נבדק".

מנוע החיפוש מכיל רשימה חלקית של מוצרים המאושרים לסימון ב"נבדק".

הנתונים המפורסמים נכונים לשנה האחרונה ולדגמים להם קיימים בדיקות דגם בתוקף ובדיקות חלקיות במכון התקנים.

אנא הזן טקסט לחיפוש