עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

חיפוש דגמים מאושרים

שמות הדגמים אינם כוללים את שם המותג.

הנתונים המופיעים לגבי בדיקות הדגם הועלו לאתר לנוחות הציבור וכחלק משיפור השרות , ונעשה מאמץ על מנת להבטיח את דיוקם ואת עידכונם. יחד עם זאת, קיימת אפשרות שנתונים באתר לא יהיו מדויקים או לא יהיו מעודכנים, ולכן מוצע למי שמבקש לפעול על-פי אותו מידע, לבדוק אותו במישרין מול המעבדה המתאימה כולל ברור לגבי תקפות אישור הדגם.

מכון התקנים הישראלי איננו רואה עצמו אחראי למי שפעל על בסיס מידע המופיע באתר מבלי שווידא את נכונותו.
הרשימה איננה מכילה דגמים לגביהם עדין לא ניקבע קוד מוצר ותת מוצר ע"י מכון התקנים.

לתשומת לבכם כי החל מיום 20.12.2020 דגמים אשר אושרו בעבר בהתאם לת"ר 60065 או 60950 ידרשו בבדיקות השלמה בהתאם לתקן 62368 אשר החליף את התקנים הנ"ל.

אנא הזן טקסט לחיפוש