עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

חוק חופש המידע

עו"ד מוטי שיף מונה על ידי מנכ"ל מכון התקנים הישראלי כממונה על חוק חופש המידע במכון.

מתוקף תפקידו, ינהל עו"ד שיף את נושא חוק חופש המידע.

לפרטים נוספים ניתן להוריד את הטפסים המצ"ב, או ליצור קשר ישירות עם עו"ד שיף.


טלפון: 03-7454052

פקס: 03-6461008

דוא"ל: motty.s@sii.org.il