עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

כתיבת מפרטים

רקע כללי:
המפרט, הנו מסמך המרכז את הדרישות ההנדסיות מהמוצר או מהעבודה.
סדנת כתיבת מפרטים מקנה למשתתפיה טכניקה יעילה לכתיבת פורמט המפרט. טכניקה זו ממזערת את הכישלונות בפיתוח המוצר (או מהעבודה הנדרשת), ומונעת השקעות מיותרות בתיקונים ובשינויים. למפרט תרומה משמעותית להצלחת הפרויקט, לרווחיות הפרויקט ולשביעות רצון הלקוח.

מטרות סדנה:
הקניית ידע ומיומנויות שונות באופן כתיבת מפרטים.

נושאי הסדנה:

 • חשיבות המפרט, פעולות מקדימות לפני כתיבתו
 • סוגי מפרטי רכש (עבודה ושירותים / מוצר מדף / מוצר בפיתוח)
 • דרישה מפרטית "פתוחה" לעומת דרישה מפרטית "סגורה"
 • "עשרת הדברות" לכתיבה מפרטית נכונה.
 • טכניקת כתיבת מפרט (מבנה / פורמט)
 • הגדרות נכונות של ממשקים, ביצועים, תכונות פיסיות, אמינות, תחזוקתיות, תנאי סביבה, תאלמ"ג, חליפיות, סימונים, בטיחות, הנדסת אנוש ופוטנציאל גידול.
 • דרישות חובה ודרישות רצויות
 • סגנון כתיבת המפרט
 • הגדרות דרישות מפרטיות להוכחת כושר ובדיקת קבלה
 • מטריצת אימות הדרישות
 • הקשר בין מפרט עבודה ל"ספר הכחול"
 • המפרט כחלק מהמכרז וממסמכיו
 • תכולת עבודה (Statement Of Work (SOW

קהל יעד:
מתכננים, כותבי מפרטים למוצרים / מכלולים נרכשים ועבודות חוץ, מהנדסי מערכת,
מנהלי פרויקטים בתעשייה הביטחונית והאזרחית, מנהלי קבלני משנה (בעיקר בנושאי פיתוח) ואנשי הבטחת המוצר.

למועדי ימי עיון, סדנאות וטפסי הרשמה: לחץ כאן