עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

נבדק

 

סימון ה "נבדק" של מכון התקנים הישראלי על מוצרים מעיד כי דגם המוצר נבדק ונמצא מתאים לתקנים החלים על המוצר.
אישור זה אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.