עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

כתיבת נהלים והוראות עבודה

מכון התקנים הישראלי אימץ את הדוח הטכני של הארגון הבין-לאומי לתקינה,ISO/TR10013 כתקן ישראלי המגדיר קווים מנחים לתיעוד מערכת ניהול האיכות.
נהלים והוראות עבודה מהווים כלי חשוב ליישום אפקטיבי של מערכת ניהול האיכות.
במהלך הקורס נכיר את דרישות ומבנה הנוהל והוראת העבודה, נסביר את ההבדל בין הוראה לנוהל וכן נתנסה בתרגילים מעשיים בכתיבת הוראות עבודה בתחום מערכת ניהול האיכות, הייצור והשירות.
קורס זה מהווה המשך ישיר למסיימי הדרכות בנושאי הכרת תקן איכות/בטיחות/איכות הסביבה וכן קורס עורכי מבדקים פנימיים/בכירים.

נושאי הקורס:

  • רמות תיעוד האיכות בארגון
  • קווים מנחים לתיעוד מערכת האיכות והנהלים
  • כיצד להכין ו/או לעדכן נוהל והוראת עבודה לפי ת"י 10013:2002 (תקן העוסק בתיעוד מערכת ניהול האיכות)
  • שילוב תרשימי זרימה (לפי תהליך, לפי פונקציות)
  • תרגול הכנת הוראת עבודה, בקבוצות עבודה, וקבלת משוב

קהל יעד:
מנהלי איכות והבטחת איכות, בוגרי קורס עורכי מבדקים פנימיים/בכירים וכל המעוניין/ת להרחיב
את המיומנות בתחום הכנה ועדכון נהלים והוראות עבודה.

הקורס מומלץ לעובדים שידרשו לעדכן נהלים לפי ת"י 9001:2008 ISO

הסדנא מוכרת כ- 2 ימי כשירות לממונה בטיחות מטעם המפקח על העבודה

למועדי ימי עיון, סדנאות וטפסי הרשמה: לחץ כאן