עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

ועדות התקינה הישראליות

במכון התקנים פועלות ועדות תקינה שייעודן קביעת תקנים ישראליים בתחומים שונים.
בראש כל תחום עומדת ועדה מרכזית המקימה בתחום פעולתה ועדה טכנית אחת או יותר.
הוועדה הטכנית פועלת בתחומים אשר הוגדרו לה על ידי הוועדה המרכזית, ומטרתה עיבוד תקנים וקביעתם. הוועדה הטכנית רשאית להקים תחתיה ועדות מומחים אשר יסייעו לה בעבודתה.
להלן מידע נוסף הנוגע לוועדות הכולל, בין היתר, תקנים שפורסמו על ידי הוועדות, רשימת הוועדות, רשימת התקנים שבתוכנית העבודה השנתית ועוד .
איתור הזמנות ופרוטוקולים של ועדות תקינה.

אנא הזן טקסט לחיפוש
אתר ועדות התקינה
(לחברי ועדה בלבד)