עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

מדיניות הבטיחות, הבריאות התעסוקתית ואיכות הסביבה

מכון התקנים הישראלי הוא גוף ממלכתי המוביל את נושאי האיכות והעמידה בתקנים ישראליים ובין-לאומיים במשק ובחברה בארץ, והוא הציב לעצמו מטרה אסטרטגית לקדם נושאים אלה.

כביטוי למחויבות זו הנהלת המכון קבעה, במסגרת הצהרת הייעוד שלה, כי המכון חותר לשיפור איכות החיים של תושבי מדינת ישראל בתחומי הבטיחות והבריאות התעסוקתית ואיכות הסביבה.

לפיכך, מיסד מכון התקנים הישראלי את הפעילות של "מערך הניהול הסביבתי", הפועל למתן אישורים למפעלים, לארגוני שירות ולרשויות ע"פ התקן הישראלי והבין-לאומי ת"י 14001:2015 ISO.

בנוסף הקים מכון התקנים את "מערך ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית" המעניק אישורים לפי דרישות התקן הישראלי והבין-לאומי ת"י ISO 45001:2018

 

המכון עצמו פועל לצמצום ההשפעות הסביבתיות של פעילויותיו וקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית של עובדיו ומצהיר על התאמתו לדרישות התקנים הללו.

 

העלאת המודעות לאיכות סביבה, לבטיחות ולבריאות התעסוקתית כוללת את פעילות כל אגפי המכון מחד וכן, פעילויות הדרכה במסגרות שונות בציבור הישראלי מאידך: במפעלים, ברשויות, במשרדי ממשלה בציבור הרחב ועוד.

בנוסף הקים מכון התקנים הישראלי מינהלת לאישור מוצרים ידידותיים לסביבה ("תו ירוק").
המינהלת מאשרת סימון מוצרים ב"תו ירוק" ופועלת להעלאת המודעות בציבור לחשיבות בצריכה נכונה.
גוף ציבורי זה מאגד בתוכו, בנוסף למכון התקנים, את המשרד להגנת הסביבה, ארגוני איכות סביבה ותעשיינים.

 

מכון התקנים הישראלי:

 • מפתח תקנים בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה.
 • מוודא שבעת פיתוח ויישום תקנים למוצרים ושירותים נבחנות המשמעויות הסביבתיות
  והבטיחותיות שלהם.
 • מוודא שבכל פעילויותיו: במעבדות, במשרדים ובדרכים - עובדיו מודעים לסיכונים שבעבודתם,
  מקבלים את המיגון הנדרש ובריאותם נמצאת בראש מעייניו.
 • מתחייב לעמוד בדרישות כל דין ודרישות אחרות בתחומי בטיחות ובריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה.
 • פועל לשיפור מתמיד בתחומי הבטיחות והבריאות התעסוקתית ואיכות הסביבה.
 • קובע לעצמו מטרות, יעדים ותכניות בתחומי בטיחות ובריאות התעסוקתית.
 • מקצה משאבים לתחזוקת מערכת ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
 • מחוייב לשמירת הסביבה, מניעת זיהום וצמצום השפעות השליליות על סביבת המכון.
 • בוחן תקופתית את חומרת הסיכונים להם חשופים עובדיו ופועל להקטנתם עד לרמת הסיכון שהוגדר כ"קביל"  ע"י עריכת סקרי סיכונים, קיום ועדת בטיחות ותחקירי אירועים.
 • מוודא שפעילויות המכון ושירותיו בכל רחבי הארץ נעשות תמיד בדרך שתמנע זיהום אוויר.
 • מתחייב להתייעצות ושיתוף עובדים.
 • פועל למניעת פגיעה בעובדים ומחלות מקצוע.

 

 

מכון התקנים הישראלי, הנהלתו ועובדיו, קובעים בזאת כי קידום נושאי הבטיחות,הבריאות התעסוקתית ואיכות הסביבה הוא נר לרגליהם.

 

*מעודכן נכון ל-16.8.23