עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

בקשה לקבלת סיוע במימון במסגרת התכנית לשילוב תעשייה ישראלית בתקינה בין-לאומית

נציגים הזכאים לסיוע במימון במסגרת התוכנית המשותפת של מכון התקנים הישראלי ומשרד הכלכלה והתעשייה מתבקשים להגיש את בקשותיהם בצירוף כל הנדרש על פי המפורט להלן.
את הבקשות יש לשלוח 45 ימים לפני מועד הישיבה, לפחות.


טפסים ואישורים לנציגים המבקשים להשתתף בישיבה של ועדת תקינה בין-לאומית

 • טופס בקשה לנסיעה ולסיוע במימון  + הזמנה לישיבה של ועדת התקינה הבין-לאומית 
 • טופס פרטי ספק, אישור בנק על ניהול חשבון או צילום שיק, אישור על ניהול כספים, אישור לצוררך ניכוי מס במקור ונייר לוגו של החברה (אם מסמכים אלו הוגשו בעבר, אין צורך לשלוח בשנית)


טפסים שיש למלא אחרי השתתפות בישיבה של ועדת תקינה בין-לאומית 
את כל האישורים הנדרשים לטיפול בהחזר ההוצאות יש להעביר לא יותר מ- 14 ימים אחרי הישיבה.

 • טופס דיווח כספי (נא לשלוח את הטופס ואת הקבלות בקובץ אחד).
 • קבלות על טיסה במחלקת תיירים (פירוט תאריכי הטיסה, שם המזמין והיעדים) - חובה לצרף כרטיסי עלייה למטוס (Boarding pass, E-tickets). 
  הערה: החזר עלות הטיסה ישולם לטיסה במחלקת תיירים בלבד. אם יש כוונה לשדרג או לנסוע במחלקת עסקים, יש לשלוח יחד עם טופס בקשת הנסיעה, הצעת מחיר הכוללת את עלות הטיסה במחלקת תיירים.
 • קבלות על מלון (פירוט ימי השהייה, שם המזמין)
 • קבלות על תחבורה (אין מימון להשכרת רכב)
 • קבלות על ביטוח נסיעה
 • דו"ח נסיעה מקצועי  של הנציג 
  הערה: ללא דו"ח נסיעה לא תטופל בקשת החזר הוצאות


שימו לב! החזר ההוצאות בעבור לינה ואש"ל יחושב על פי הוראת החשכ"ל.
לפני העברת הבקשות והטפסים בדקו כי נמצאים ברשותכם כל המסמכים! בקשות עם אישורים חלקיים לא יטופלו ויגררו עיכוב בתשלום.

לפרטים והגשת בקשות פנו אלינו!

לפרטים על התוכנית לשילוב תעשייה בתקינה הבין-לאומית