עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

בקשה לקבלת סיוע במימון במסגרת התכנית לשילוב תעשייה ישראלית בתקינה בין-לאומית

נציגים הזכאים לסיוע במימון במסגרת התוכנית המשותפת של מכון התקנים הישראלי ומשרד הכלכלה והתעשייה מתבקשים להגיש את בקשותיהם בצירוף כל הנדרש על פי המפורט להלן.
את הבקשות יש לשלוח 45 ימים לפני מועד הישיבה, לפחות.


טפסים ואישורים לנציגים המבקשים להשתתף בישיבה של ועדת תקינה בין-לאומית

 • טופס בקשה לנסיעה ולסיוע במימון  + הזמנה לישיבה של ועדת התקינה הבין-לאומית 
 • טופס פרטי ספק, אישור בנק על ניהול חשבון או צילום שיק, אישור על ניהול כספים, אישור לצורך ניכוי מס במקור (אם מסמכים אלו הוגשו בעבר, אין צורך לשלוח בשנית)


טפסים שיש למלא אחרי השתתפות בישיבה של ועדת תקינה בין-לאומית 
את כל האישורים הנדרשים לטיפול בהחזר ההוצאות יש להעביר עד 14 ימים מתום הישיבה.
דו"ח שיועבר ללא חשבונית קבלה לא יטופל

 • טופס דיווח כספי (נא לשלוח את הטופס ואת הקבלות בקובץ אחד).
 • חשבונית קבל על טיסה במחלקת תיירים (פירוט תאריכי הטיסה, שם המזמין והיעדים) - חובה לצרף כרטיסי עלייה למטוס (Boarding pass, E-tickets).
  הערה: החזר עלות הטיסה ישולם לטיסה במחלקת תיירים בלבד. אם יש כוונה לשדרג או לנסוע במחלקת עסקים, יש לשלוח יחד עם טופס בקשת הנסיעה, הצעת מחיר הכוללת את עלות הטיסה במחלקת תיירים בתאריכי הישיבה.
 • חשבונית קבלה של המלון (פירוט ימי השהייה, שם המזמין)
 • חשבוניות קבלה על תחבורה כמו מוניות, רכבות או אחר (אין מימון להשכרת רכב)
 •  חשבונית קבלות על ביטוח נסיעה כולל פירוט ימי השהייה
 • דו"ח נסיעה מקצועי  של הנציג 
  הערה: ללא דו"ח נסיעה לא תטופל בקשת החזר הוצאות


שימו לב! החזר ההוצאות בעבור לינה ואש"ל יחושב על פי הוראת החשכ"ל.
לפני העברת הבקשות והטפסים בדקו כי נמצאים ברשותכם כל המסמכים! בקשות עם אישורים חלקיים לא יטופלו ויגררו עיכוב בתשלום.

לפרטים והגשת בקשות פנו אלינו!

לפרטים על התוכנית לשילוב תעשייה בתקינה הבין-לאומית