עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

הסכמי בניין חובה

הסכמי בניין חובה
בנייה היא תהליך רב תחומי ומורכב ביותר שכולל מגוון עצום של חומרים ומערכות המשתלבים יחד למוצר מוגמר (בנייה , דירה, כביש, גשר) בעל דרישות תפקוד מוגדרות. לכן, כדי לעשותו נכון, יש להסתייע בשירותים רבים הנוגעים להיבטיו השונים של תהליך הבנייה, תוך שימוש בחוקים, תקנות, תקנים, מעבדות בדיקה וכדומה.

הכנת תוכנית בדיקות(פרוגרמה)
תוכנית זו נערכת על בסיס תוכנית ההגשה של הלקוח, וזאת על פי חוק התכנון והבנייה ודרישות הרשות המקומית. הצגת התוכנית בפני הרשות המקומית היא תנאי לקבלת אישור בנייה.
בתוכנית נקבעות מראש בדיקות האלמנטים העשויים בטון, מערכת המבנה, אטימות הממ"ד ובדיקות נוספות על פי דרישת הרשות המקומית.