עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

פרוגרמה לבנייה רוויה

 

מס"ד סוג הבדיקה
1 בדיקת בטונים
2 בדיקת אינסטלציה
3 בדיקת גלגלונים ת"י 2206
4 אטימות ממ"דים 
5 טיח פנים לממ"דים 
6 מערכת ספרינקלרים / מתזים
7 בדיקת אופיין רשת
8 התקנת דלתות אש 
9 זיהוי חומרים עמידים נגד אש – ת"י 921
10 עמידות באש - ת"י 931 
11 בדיקת טיב האבן – סביבה רגילה/ימית
12 בדיקת מערכת גז – ת"י 158
13 בדיקת מערכת סולארית
14 בדיקת המטרת קירות
15 בדיקות המטרת חלונות
16 בדיקת הצפת גגות
17 בדיקת ציפוי חוץ – ת"י 2378
18 בדיקת כיבוי אש באירוסול
19 בדיקת אנטנה
20 בדיקת 100% מעבדה- קרקע
21 בדיקת צפיפות באתר – קרקע
22 בדיקת מעקה מרפסת
23 בדיקת אינטגרציה
24 בדיקת גלאים (לפי ת"י 1220/3)
25 בדיקת גלאים עצמאיים 1220/5
26 בדיקת חוזק הידבקות חיפוי שטחים ציבוריים
27 בדיקת חוזק הידבקות טיח פנים
28 בדיקת תכנון וביצוע לתקרה מונמכת בלובי+קומה טיפוסית
29 בדיקת איטום על תקרת מרתף-הצפת גגות
30 בדיקת איטום במרפסת שמש-הצפה
31 בדיקת מעקה בחדר מדרגות פתוח
32 בדיקת חוזק עוגנים בחיפוי אבן
33 דיחוס ח.מדרגות

 

*צמצום או תוספת של סוגי בדיקות בכפוף לרשות המקומית ודרישות הכבאות