עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

התוכנית לשילוב ולמימון תעשייה ישראלית בתקינה הבין-לאומית


          לוגו מכון התקנים                  לוגו מינהל סחר חוץ


בעולם העסקי, לתקינה הבין-לאומית ערך אסטרטגי ויכולת השפעה ישירה על פיתוח מוצרים חדשים וחדשניים. במטרה לפתח ולהגביר את הייצוא ולחשוף יצרנים, יזמים ותעשייה מקומית לתהליכי פיתוח חדשניים ותקינה מתקדמת - הוקמה תוכנית לשילוב התעשייה הישראלית בתקינה הבין-לאומית.

 

 

התוכנית הינה פרי שיתוף פעולה של מכון התקנים הישראלי ומינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, שמטרתה עידוד מעורבות התעשייה הישראלית בתקינה הבין-לאומית.

השתתפות בתהליכי התקינה העולמיים, דרך גופי התקינה הבין-לאומיים ISO ו-IEC, גופי התקינה האירופיים CEN ו-CENELEC וגופי תקינה אמריקניים, היא אמצעי לשיפור עמדתה של התעשייה הישראלית בעולם, המבטיחה כי פעילותן העסקית של החברות תהיה יעילה ככל האפשר ותאפשר חדירה קלה לשווקים חדשים.

תוכנית התקינה הבין-לאומית מאפשרת:

 • חשיפה מוקדמת לתקנים מתהווים והשפעה ישירה על תוכנם, בהתאם לצורכי התעשייה הישראלית
 • יצירת קשרים עסקיים עם עמיתים בחו"ל המשתתפים בוועדות התקינה
 • גישה לשווקים חדשים, חיזוק יכולת התחרות בשוקי חו"ל והגדלת הייצוא

מכון התקנים הישראלי מספק תשתית ותמיכה לתעשייה הישראלית בבואה לזכות בהכרה עולמית ולהציע מוצרים וטכנולוגיות ישראליות לעולם ומזמינים אתכם להצטרף לפעילות ולהשתלב בוועדות התקינה הבין-לאומיות.
באפשרותכם לקבל מימון עבור השתתפותכם בוועדות התקינה הבין-לאומיות הרלוונטיות לתחום הפעילות העיקרי של חברתכם וזאת באמצעות התוכנית לשילוב ומימון תעשיה ישראלית בתקינה הבין-לאומית.

מי זכאי להיכלל בתוכנית?

הגופים שלהלן יוכלו לקבלת החזר הוצאות על השתתפות בישיבות של ועדות תקינה בין-לאומיות, במסגרת התוכנית לשילוב התעשייה הישראלית בתקינה הבין-לאומית:

 1. חברה שהתאגדה בישראל ואשר מקיימת בישראל ייצור ו/או פיתוח.
 2. גופים יועצים לחברות בתעשייה הישראלית, שנבחרו על ידי גוף המייצג את התעשייה (לדוגמה: מכון הייצוא, התאחדות התעשיינים) לייצג את התעשייה הישראלית בוועדה בין-לאומית, ושהשתתפותם נועדה לקדם את התעשייה הישראלית בעולם. הגוף היועץ יספק למכון התקנים אישור מאת הגוף הרלוונטי בתעשייה המאשר את ייצוגו, ופעילותו תהיה בתיאום מלא עם התעשייה.
  בקשת הגוף המייצג את התעשייה תובא לוועדת ההיגוי של משרד הכלכלה ואישור המימון יהיה בכפוף לאישור ועדת ההיגוי.

אחוז החזר ההוצאות נקבע על פי גודל החברה

נציג חברה יוכל לקבל החזר הוצאות על השתתפות בישיבה אחת בשנה של הוועדות הבין-לאומיות לפי מפתח זה:

 • חברות עם 300 עובדים או פחות - יקבלו מימון של 90% ממשרד הכלכלה והתעשייה.
 • חברות עם 1000-300 עובדים - יקבלו מימון של 70% ממשרד הכלכלה והתעשייה.
 • חברות עם 1000 עובדים או יותר - יקבלו מימון של 50% ממשרד הכלכלה והתעשייה.

הערות:

א.מספר הנציגים הישראלים הממומנים לישיבת ועדה בין-לאומית אחת לא יהיה גדול מ-3.

כמו כן, לא יאושר מימון ליותר מנציג אחד לחברה.

ב. חברה תוכל לקבל החזר אחד בשנה עבור נסיעה ליעד באירופה ועבור נסיעה ליעד טרנס- אטלנטי.

 


מימון נציגים בעלי תפקידי הובלה בתקינה הבין-לאומית:
לעידוד הובלת ועדות ותחומים בתקינה הבין-לאומית על ידי נציגים ישראליים ולמילוי תפקידים כגון יושבי ראש ועדות, מזכירויות ומנהלי פרוייקטים, להלן מודל מימון בעלי תפקידי הובלה:
מודל מימון לתעשייה ישראלית שתיקח על עצמה תפקיד הובלה בתקינה הבין-לאומית (מזכירות, יו"ר) יהיה לפי המודל הבא:
מימון עד 4 נסיעות בשנה למילוי התפקיד הרשמי לפי המפתח הבא:
2 נסיעות במימון של 70% ושתי הנסיעות הנוספות יקבלו מימון של 50%.
המימון יינתן ללא תלות במספר העובדים בחברה.

בקישורים שלפניכם מופיעות רשימות הוועדות הטכניות של ארגוני התקינה הבין-לאומיים ISO, IEC והוועדה המשותפת לטכנולוגיות המידע.

המידע כולל:

 • מידע כללי על הועדה טכנית, כולל תת-הוועדות וקבוצות עבודה תחתה
 • מספר התקנים שפורסמו על ידי כל ועדה
 • רשימת התקנים הנמצאים כרגע בתוכנית העבודה של הוועדה ומועד צפוי לפרסום ועוד

ISO List of Technical Committee’s

IEC List of Technical Committee’s

ISO/IEC JTC 1 Information technology Technical Committee’s