עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

התוכנית לשילוב ולמימון תעשייה ישראלית בתקינה הבין-לאומית


          לוגו מכון התקנים                  לוגו מינהל סחר חוץ


בעולם העסקי, לתקינה הבין-לאומית יש ערך אסטרטגי ויכולת השפעה ישירה על פיתוח מוצרים חדשים וחדשניים. התוכנית לשילוב ולמימון של תעשייה ישראלית בתקינה הבין-לאומית נועדה לעודד את מעורבות התקינה הישראלית בתקינה הבין-לאומית

התוכנית הינה פרי שיתוף פעולה של מכון התקנים הישראלי ומינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה.

התוכנית נועדה לעודד אנשי תעשייה ישראלים להשתתף בתהליכי התקינה העולמיים, דרך גופי התקינה הבין-לאומיים ISO ו-IEC, גופי התקינה האירופיים CEN ו-CENELEC וגוף התקינה האמריקני ASTM ובכך:

 • לפתח ולהגביר את הייצוא המקומי;
 • לחשוף יצרנים, יזמים ותעשייה ישראלית לתהליכי פיתוח חדשניים ולתקינה מתקדמת;
 • לשפר את עמדתה של התעשייה הישראלית בעולם, כך שפעילותן העסקית של החברות הישראליות תהיה יעילה ככל האפשר ותאפשר חדירה קלה לשווקים חדשים.

התוכנית מאפשרת בין היתר:

 • להיחשף בשלב מוקדם לתקנים מתהווים ולהשפיע ישירות על תוכנם, בהתאם לצורכי התעשייה הישראלית;
 • ליצור קשרים עסקיים עם עמיתים בחו"ל המשתתפים בוועדות התקינה;
 • לפלס גישה לשווקים חדשים ולחזק את יכולת התחרות בשוקי חו"ל.

באמצעות התוכנית, מכון התקנים הישראלי מספק תשתית ותמיכה לתעשייה הישראלית בבואה לזכות בהכרה עולמית ולהציע טכנולוגיות ומוצרים ישראליים לעולם.

המכון מזמין אתכם להצטרף לפעילות ולהשתלב בוועדות התקינה הבין-לאומיות.

באפשרותכם לקבל מימון עבור השתתפותכם בוועדות התקינה הבין-לאומיות הרלוונטיות לתחום הפעילות העיקרי של חברתכם וזאת באמצעות התוכנית לשילוב ולמימון של תעשייה ישראלית בתקינה הבין-לאומית.

מי זכאי להיכלל בתוכנית?

הגופים שלהלן יוכלו לקבלת החזר הוצאות על השתתפות בישיבות של ועדות תקינה בין-לאומיות, במסגרת התוכנית לשילוב ולמימון של תעשייה ישראלית בתקינה הבין-לאומית:

 1. חברה שהתאגדה בישראל ואשר מקיימת בישראל ייצור או/וגם פיתוח.
 2. גופים יועצים לחברות בתעשייה הישראלית, שנבחרו על ידי גוף המייצג את התעשייה (לדוגמה מכון הייצוא, התאחדות התעשיינים) לייצג את התעשייה הישראלית בוועדה בין-לאומית, ושהשתתפותם נועדה לקדם את התעשייה הישראלית בעולם. הגוף היועץ יספק למכון התקנים אישור מאת הגוף הרלוונטי בתעשייה המאשר את ייצוגו, ופעילותו תהיה בתיאום מלא עם התעשייה.
  בקשת הגוף המייצג את התעשייה תובא לדיון בוועדת ההיגוי של משרד הכלכלה והתעשייה, ואישור המימון יהיה בכפוף לאישור ועדת ההיגוי.

אחוז החזר ההוצאות נקבע על פי גודל החברה

נציג חברה יוכל לקבל החזר הוצאות על השתתפות בישיבה אחת בשנה של הוועדות הבין-לאומיות, לפי מפתח זה:

 • חברות עם 300 עובדים או פחות – יקבלו מימון של 90%.
 • חברות עם יותר מ-300 ועד 1000 עובדים – יקבלו מימון של 70%.
 • חברות עם יותר מ-1000 עובדים – יקבלו מימון של 50%.

שימו לב:

 1. התוכנית תממן לכל היותר 3 נציגים בישיבת ועדה בין-לאומית אחת.
 2. התוכנית תממן נציג אחד בלבד לחברה בישיבת ועדה בין-לאומית אחת.
 3. נציג יקבל החזר הוצאות של לכל היותר 10,000 ש"ח לנסיעה.
 4. חברה תוכל לקבל החזר הוצאות אחד בשנה עבור נסיעה ליעד קרוב כגון אירופה והמזרח התיכון והחזר הוצאות אחד בשנה עבור נסיעה ליעד רחוק כגון ארצות הברית, קנדה, יפן, אוסטרליה, מקסיקו.

מימון נציגים בעלי תפקידי הובלה בתקינה הבין-לאומית

התוכנית מציעה לממן נציגים ישראלים להוביל ועדות ותחומים בתקינה הבין-לאומית ולאייש תפקידים רשמיים כגון יושבי ראש ועדות, מזכירויות ומנהלי פרויקטים.

במסגרת זו, התוכנית תממן עד 4 נסיעות בשנה למילוי התפקיד לפי המפתח הזה:
שתי נסיעות במימון של 70% ושתי הנסיעות הנוספות במימון של 50%.
המימון יינתן ללא תלות במספר העובדים בחברה.

 

בקישורים שלפניכם מופיעות רשימות הוועדות הטכניות של ארגוני התקינה הבין-לאומיים ISO ו-IEC ושל הוועדה המשותפת לטכנולוגיות המידע (ISO/IEC JTC 1), רשימות הגופים הטכניים של CEN ושל CENELEC ורשימת הוועדות הטכניות של ASTM.

בקישורים אלה מפורטים בין היתר:

 • מידע כללי על הוועדה הטכנית, לרבות תת-הוועדות וקבוצות עבודה שתחתה;
 • מספר התקנים שפורסמו על ידי כל ועדה;
 • רשימת התקנים הנמצאים כרגע בתוכנית העבודה של הוועדה ומועד צפוי לפרסומם.

ISO List of Technical Committee’s

IEC List of Technical Committee’s

ISO/IEC JTC 1 Information technology Technical Committee’s

List of CEN Technical Bodies

List of CENELEC Technical Bodies

ASTM Technical Committees Full List