עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

בקשה להצטרף כנציגי ישראל בוועדות התקינה הבין-לאומית

על מנת להצטרף כנציגי ישראל בוועדות התקינה הבין-לאומית והאירופיות יש למלא את הטופס "בקשה להצטרפות לתקינה הבין-לאומית והאירופית" ולעיין בהנחיות שלהלן:

טופס בקשה להצטרפות לוועדות התקינה הבין-לאומיות

הנחיות לנציגים ישראליים בוועדות התקינה העולמיות:
הנחיות לנציג ישראלי בוועדות התקינה הבין-לאומיות
הנחיות  לנציג ישראלי בוועדות התקינה האירופיות
MY ISO IEC JOB - מידע למשתתפים בוועדות התקינה

רשימת ועדות התקינה הבין-לאומיות:
בקישורים שלפניכם מופיעות רשימות הוועדות הטכניות של ארגוני התקינה הבין-לאומיים ISO, IEC והוועדה המשותפת ISO/IEC לטכנולוגיות המידע.
המידע כולל:
מידע כללי על הועדה טכנית, כולל תת-הוועדות וקבוצות עבודה תחתה
מספר התקנים שפורסמו על ידי כל ועדה
רשימת התקנים הנמצאים כרגע בתוכנית העבודה של הוועדה ומועד צפוי לפרסום ועוד

ISO List of Technical Committee’s
IEC List of Technical Committee’s
ISO/IEC JTC 1 Information technology Technical Committee’s

לפרטים על התוכנית לשילוב תעשייה בתקינה הבין-לאומית