עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 60079 חלק 32.2

אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - בדיקות

EXPLOSIVE ATMOSPHERES: ELECTROSTATICS HAZARDS - TESTS

תקן זה מתאר שיטות בדיקה לתכונות של ציוד, של מוצרים  ושל תהליכים, שהן הכרחיות למניעת הצתה וסכנות הלם  אלקטרוסטטי הנובעות מחשמל סטטי. תקן זה מיועד לשמש  להערכת סיכונים של סכנות חשמל סטטי או בהכנת תקנים  למשפחת מוצרים או תקנים ייעודיים למוצר עבור מכונות  .או ציוד חשמליים או לא חשמליים  מטרת תקן זה היא להביא שיטות בדיקה המשמשות לבקרה על  חשמל סטטי, כגון התנגדות פני השטח, התנגדות זליגה  למסה הכללית של האדמה  התנגדות אבקה, מוליכות ,(EARTH LEAKAGE RESISTANCE)  של נוזל, קיבול, והערכה של הצתה כתוצאה מפריקת מטען 

.(INCENDIVITY OF PROVOKED DISCHARGES) חשמלי  תקן זה נועד במיוחד לשימוש עם תקנים קיימים של סדרת  .60079 התקנים הישראליים ת"י  הערה:  התקן הישראלי ת"י 60079 חלק 32.1: אטמוספרות נפיצות:  סיכוני חשמל סטטי - מדריך, פורסם ב-2015. תקן זה  אינו מיועד לבוא במקום תקנים הדנים במוצרים ספציפיים  .ובמצבים המתרחשים בסביבות תעשייתיות מסוימות  תקן זה מציג את מצב הידע העדכני ביותר. יחד עם זאת,  מצב ידע זה עשוי להיות שונה במקצת מהדרישות בתקנים  אחרים, במיוחד בכל הנוגע לתנאי סביבה בבדיקות  כשדרישה של תקן זה סותרת דרישה .(TEST CLIMATES)  המפורטת בתקן הישראלי ת"י 60079 חלק 0 - כדי להימנע  מאפשרות של בדיקה חוזרת לציוד שאושר בעבר, הדרישה  בתקן הישראלי ת"י 60079 חלק 0 חלה רק על ציוד  .0 שבתחום החלות של התקן הישראלי ת"י 60079 חלק  .בכל המקרים האחרים, חלות הדרישות של תקן זה 

418.86 ₪ (358 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  31/03/2015
 • תאריך אישור מחדש
  24/01/2021
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7021
 • תאריך פרסום ברשומות
  16/04/2015
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60079 חלק 32 2011 31/03/2015

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 11149 חלק 3
ביגוד מגן- תכונות אלקטרוסטטיות: שיטות בדיקה למדידת דעיכת מטען
ת"י 60079
אטמוספרות נפיצות: ציוד - דרישות כלליות
ת"י 60079 חלק 32.1
אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - מדריך
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60079 זהה 2015

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אטמוספירות דליקות FLAMMABLE ATMOSPHERES
אטמוספירות נפיצות EXPLOSIVE ATMOSPHERES
הגנה של ציוד חשמלי PROTECTED ELECTRICAL EQUIPMENT
מעטפות חשמליות ELECTRICAL ENCLOSURES
שיקום REPAIR
תיקון RECONDITIONING

לא קיימים מונחים לתקן זה