עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 60079 חלק 32.1

אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - מדריך

EXPLOSIVE ATMOSPHERES: ELECTROSTATIC HAZARDS - GUIDANCE

תקן זה מביא הדרכה על תכונות של ציוד, של מוצר ושל  תהליך שהן הכרחיות למניעת הצתה וסכנות הלם אלקרוסטטי  הנובעים מחשמל סטטי. כמו כן, תקן זה מפרט את הדרישות  התפעוליות הנדרשות כדי להבטיח שימוש בטוח בציוד,  במוצר או בתהליך. ניתן להשתמש בתקן זה בהערכת  סיכונים של סכנות אלקטרוסטטיות או בהכנת תקנים  למשפחת מוצרים או תקנים ייעודיים למוצר עבור מכונות  .או ציוד חשמליים או שאינם חשמליים  תקן זה מביא בחשבון סכנות הקשורות לחשמל סטטי  בתהליכים תעשייתיים ובסביבות תעשייתיות, שבדרך כלל  מתעוררות בהם בעיות. תהליכים אלה כוללים טיפול 

.במוצקים, באבקות, בגזים, בתרסיסים ובחומרי נפץ  בכל אחד מן המקרים, מזוהים המקור והאופי של הסכנה  .האלקטרוסטטית, וניתנות המלצות ספציפיות לטיפול בהן  מטרת תקן זה היא להביא המלצות מוסכמות לבקרה על חשמל  סטטי, כגון הארקה של מוליכים, הפחתה טעינה והגבלת  אזורי טעינה של מבדדים. בחלק מן המקרים, חשמל סטטי  הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך, כגון הציפוי אלקטרוסטטי,  אך לעיתים קרובות הוא תוצא בלתי רצוי, ולמקרים אלה  מתייחס תקן זה. אם ההמלצות המוסכמות המובאות בתקן  זה ייושמו, ניתן לצפות כי סיכוני םריקה אלקטרוסטטית  .באטמוספירה נפיצה יהיו ברמה נמוכה קבילה  אם עמידה בדרישות תקן זה אינה אפשרית, ניתן לנקוט  גישות חלופיות, ובלבד שמושגת באמצעותן אותה רמת  .בטיחות לכל הפחות  תקן זה אינו ישים לסכנות של חשמל סטטי הקשורים  .לברקים או לנזק לרכיבים אלקטרוניים  תקן זה אינו מיועד לבוא במקום תקנים הדנים במוצרים  .סמציפיים ובמצבים תעשייתיים 

819 ₪ (700 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  11/12/2018
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 8048
 • תאריך פרסום ברשומות
  20/12/2018
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60079 חלק 32.1 2015 11/12/2018

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 11149 חלק 3
ביגוד מגן- תכונות אלקטרוסטטיות: שיטות בדיקה למדידת דעיכת מטען
ת"י 11149 חלק 5
ביגוד מגן - תכונות אלקטרוסטטיות: דרישות לביצועי .החומר ותכן
ת"י 60079
אטמוספרות נפיצות: ציוד - דרישות כלליות
ת"י 60079 חלק 10.1
אטמוספרות נפיצות: מיון אזורים- אטמוספרות נפיצות של גזים
ת"י 60079 חלק 10.2
אטמוספרות נפיצות:מיון אזורים- אטמוספרות נפיצות של אבק
ת"י 60079 חלק 14
אטמוספרות נפיצות: תכן, בחירה והקמה של מתקני חשמל
ת"י 60079 חלק 32.2
אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - בדיקות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC/TS TECHNICAL SPECIFICATION 60079 זהה חלקית 2013
IEC/TS TECHNICAL SPECIFICATION 60079 זהה חלקית 2017

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אטמוספירות דליקות FLAMMABLE ATMOSPHERES
אטמוספירות נפיצות EXPLOSIVE ATMOSPHERES
הגנה של ציוד חשמלי PROTECTED ELECTRICAL EQUIPMENT
מעטפות חשמליות ELECTRICAL ENCLOSURES
שיקום REPAIR
תיקון RECONDITIONING

לא קיימים מונחים לתקן זה