עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 107 חלק 1

סולר: סולר למנועי דיזל

GAS-OIL:GAS-OIL FOR DIESEL ENGINES

תקן זה מפרט דרישות ושיטות בדיקה לסולר לרכב מנועי  .המיועד לשיווק ולאספקה 

292.5 ₪ (250 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  23/11/2022
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  קת 10415
 • תאריך פרסום ברשומות
  29/11/2022
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  כימיה

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 107 חלק 1 2011 28/01/2023

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 5731
לשימוש (FAME) אסטרים מתיליים של חומצות שומניות במנועי דיזל ולצורכי הסקה - דרישות ושיטות בדיקה
ת"י 60079 חלק 32.1
אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - מדריך
ת"י 60079 חלק 32.2
אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - בדיקות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 590 זהה חלקית 2013
EN CEN 590 זהה חלקית 2017

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
AUTOMOTIVE FUEL
GAS-OIL
בדיקות TESTS
דלקים FUELS
מוצרי נפט PETROLEUM PRODUCTS
מנועי סולר DIESEL ENGINES

לא קיימים מונחים לתקן זה