עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 60076 חלק 1

שנאי הספק: כללי

POWER TRANSFORMERS: GENERAL

תקן זה חל על שנאי הספק תלת-מופעיים וחד-מופעיים  לרבות שנאים עצמיים) למעט קטגוריות מסוימות של)  שנאים קטנים ושל שנאים מיוחדים כמו:  שנאים חד-מופעיים בעלי הספק נקוב קטן מ-1 קו"א-  ;ושנאים תלת-מופעיים בעלי הספק נקוב קטן מ-5 קו"א  שנאים ללא ליפופים בעלי מתח נקוב גבוה-  ;מ-1,000 וולט  ;שנאי מכשירים-  ;שנאי הנעה מותקנים על ציוד נע-  ;שנאי התנעה-  ;שנאי בדיקה-  ;שנאי ריתוך-  ;שנאים עמידים בפני פיצוץ ושנאי כרייה-  .(שנאים ליישומי מים עמוקים (מוטבעים-  עבור קטגוריות כאלה של IEC כאשר לא קיימים תקני 

שנאים (בפרט שנאים ללא ליפוף בעלי מתח הגדול  מ-1,000 וולט ליישומים תעשייתיים), תקן זה עשוי  .עדיין להיות ישים בשלמותו או בחלקו  תקן זה אינו מתייחס לדרישות שהיו הופכות שנאי למתאים  .להתקנה במקום נגיש לציבור הכללי  בנוגע לקטגוריות של שנאי הספק ומגובי הספק שחלים  מיוחדים, תקן זה ישים רק אם תקנים IEC עליהם תקני  אלה מפנים אליו במפורש. תקנים כאלה קיימים עבור:  ;(IEC 60076-6) מגובים (ראקטורים) באופן כללי-  ;(IEC 60076-11) שנאים יבשים-  ;(IEC 60076-13) שנאים מלאים נוזל בעלי הגנה עצמית-  ;(IEC 60076-15) שנאי הספק מלאים גז-  ;(IEC 60076-16) שנאים ליישומי טורבינות רוח-  ;(IEC 60310) שנאי הנעה ומגובי הנעה-  ;(IEC 61378-1) שנאי המרה ליישומים תעשייתיים-  (מתח גבוה בזרם ישיר) HVDC שנאי המרה ליישומי-  .(IEC 61378-2)  'במספר מקומות בתקן זה נדרש או מומלץ להגיע ל'הסכמה  .לגבי פתרונות או נהלים טכניים חלופיים או נוספים  הסכמה כזו מושגת בין היצרן והרוכש. מומלץ להעלות את  .הנושאים בשלב מוקדם ולכלול את ההסכמות במפרט החוזה 

702 ₪ (600 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  31/01/2013
 • תאריך אישור מחדש
  25/03/2021
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6555
 • תאריך פרסום ברשומות
  28/02/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 9001
מערכות ניהול איכות - דרישות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60076 זהה חלקית 2011

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אמצעי בטיחות SAFETY MEASURES
ציוד חשמלי ELECTRICAL EQUIPMENT
שנאי הספק POWER TRANSFORMERS
שנאים TRANSFORMERS
שנאים טבולים בשמן OIL-IMMERSED TRANSFORMERS
שנאים מטיפוס יבש DRY-TYPE TRANSFORMERS

לא קיימים מונחים לתקן זה