עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 9001

מערכות ניהול איכות - דרישות

QUALITY MANAGMENT SYSTEMS - REQUIREMENTS

מערכות ניהול איכות - דרישות  :תקן זה קובע דרישות למערכת ניהול איכות כאשר ארגון  א. צריך להוכיח את יכולתו לספק בעקביות מוצרים  ושירותים העומדים בדרישות הלקוח ובדרישות חוק ואסדרה  ;דרישות סטטוטוריות ורגולטוריות) ישימות)  ב. שואף להעלות את שביעות רצון הלקוח באמצעות יישום  אפקטיבי של המערכת, לרבות תהליכים לשיפור המערכת  והבטחת ההתאמה לדרישות הלקוח ולדרישות סטטוטוריות  .ורגולטוריות ישימות  כל הדרישות בתקן זה הן כלליות ומיועדות ליישום בכל  ארגון, ללא תלות בסוגו או בגודלו או במוצרים  .ובשירותים שהוא מספק 

471.04 ₪ (402.6 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  31/12/2015
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7199
 • תאריך פרסום ברשומות
  08/02/2016
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  ניהול ואיכות

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 9001 2009 31/12/2015
ת"י 9001 2010 31/12/2015

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 9001 זהה 2015
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 09001-00-0-1 30/04/2018 מערכות ניהול איכות - דרישות עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
(רשומות (מסמכים RECORDS (DOCUMENTS)
איכות QUALITY
אימות VERIFICATION
הבטחת איכות QUALITY ASSURANCE
יחסי ספק-לקוח CONSUMER-SUPPLIER RELATIONS
מערכות הבטחת איכות QUALITY ASSURANCE SYSTEMS
ניהול MANAGEMENT
שירות SERVICE
תוכן מוצר PRODUCT DESIGN
תכנון PLANNING
תעשיות INDUSTRIES

לא קיימים מונחים לתקן זה