עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 5452

בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה

TESTING OF PRODUCTS FOR USE IN CONTACT WITH DRINKING WATER

חלות התקן האוסטרלי/ניו-זילנדי:  תקן זה מפרט דרישות עבורה התאמה של מוצרים הבאים  .במגע עם מי שתייה, בכל הנוגע להשפעתם על איכות המים  עם מוצרים אלה נמנים צינורות, אבזרים, רכיבים  וחומרים המשמשים ליישומי ציפוי, הגנה, חיבור, איטום  וסיכה במערכת אספקת המים ובתעשיית השרברבות. התקן  דורש כי מוצרים המיועדים לשימוש במגע עם מי שתייה  יבדקו באמצעות חשיפתם למי בדיקה. כאשר הדבר מתאים  מיושם סילום בעריכת הבדיקות האלה כדי לפצות על  .ההבדלים בין התנאים במעבדה ובין התנאים בשטח  חלות התקן האמריקני/קנדי: 

תקן זה חל על חומרים או על מוצרים סםציפיים הבאים  במגע עם מי שתייה, עם כימיקלים לטיפול במי שתייה,  או עם שניהם. התקן מתמקד בהערכה של מזהמים או של  אי-נקיונות המועברים למי השתייה באופן עקיף. המוצרים  והחומרים שתקן זה חל עליהם כוללים, בין היתר, מצעי  סינון, חומרי הגנה, שרוולי כיסוי, חומרי חיבור  וחומרי איטום, צינורות ומוצרים נלווים, התקנים  מכניים המשמשים במערכות טיפול/העברה/חלוקה והתקני  .שרברבות מכניים 

877.5 ₪ (750 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  15/08/2022
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 10764
 • תאריך פרסום ברשומות
  28/08/2022
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  כימיה

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 5452 2016 15/08/2022
ת"י 5452 2018 15/08/2022
ת"י 5452 2019 15/08/2022

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
תקנה 74006
1974-תבה (איכותם התברואתית של מי שתיה) תשלד
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
AS/NZS Australian/New Zealand Standard 4020 זהה חלקית 2018
BS BRITISH STANDARDS INST. 6920 מאוזכר -
EN CEN 16889 מאוזכר -
NSF N S F INTERNATIONAL 61 זהה חלקית 2021
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 05452-00-0-1 31/10/2023 בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות מים WATER TESTING
דוגמת בדיקה TEST SPECIMENS
חומרים במגע עם מזון MATERIALS IN CONTACT WITH FOOD
מבחני טעם TASTE TESTE
מי שתייה POTABLE WATER
מים WATER
מיקרואורגניזמים MICROORGANISMS
מתכות METALS
שיטות מיצוי במים AQUEOUS EXTRACTION METHODS

לא קיימים מונחים לתקן זה

בדיקות הקשורות לתקן

מוצרים, אביזרים וכימיקלים למי שתייה
לפרטים נוספים