עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

תקנה 74006

1974-תבה (איכותם התברואתית של מי שתיה) תשלד

1974-תבה (איכותם התברואתית של מי שתיה) תשלד  התקנות כוללות פרטים לגבי הגדרות מונחים, מים שאינם  ,ראויים לשמש כמי-שתיה, בדיקות מיקרוביאליות חוזרות  חריגה בתכונות מי-שתיה, ריכוז הפלואור במים, מים  פסולים, מקור מים חדש, בדיקת מים שעברו תהליך חיטוי  .'וכו  אזור א  אזור ב  בדיקה חוזרת  בדיקה כימית  בדיקה מיקרוביאלית  בדיקה מיקרוביאלית שלמה  הספר  מים שעברו טיפול  מעבדה מוכרת  מקורות מים  סקר תברואי  נקודות כניסה למערכת אספקת מים 

 • תאריך פרסום
  01/01/1974
 • תאריך אישור מחדש
  01/12/1974
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  קת 3117
 • תאריך פרסום ברשומות
  01/01/1974
 • ועדה טכנית
  -
 • ועדה מרכזית
  מזון

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות מים WATER TESTING
מי שתייה DRINKING WATER
מים WATER
אזור א
אזור ב
בדיקה חוזרת
בדיקה כימית
בדיקה מיקרוביאלית
בדיקה מיקרוביאלית שלמה
הספר
מים שעברו טיפול
מעבדה מוכרת
מקורות מים
נקודות כניסה למערכת אספקת מים
סקר תברואי