עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 60079 חלק 15

"N" אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד בהגנה מטיפוס

EXPLOSIVE ATMOSPHERES: EQUIPMENT PROTCTION BY TYPE OF PROTECTION "N"

"N" אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד בהגנה מטיפוס  תקן זה מפרט דרישות עבור המבנה, הבדיקות והסימון של  הכולל ,"N" בעל הגנה נטיפוס ,II ציוד חשמלי מקבוצה  ,"NC" התקנים אטומים הרמטית ,"NC" התקנים אטומים  ומעטפות המיועדות "NC" רכיבים שאינם מחוללי הצתה  המיועדים לשימוש ,"NR" להגביל חדירת גזים, אדים ורסס  באטמוספרות גז נפיצות. תקן זה חל על ציוד חשמלי  שמתח המבוא הנקוב שלו אינו גדול מ0 15 קילווולט ערך  אפקטיבי בזרם חילופים או בזרם ישר, לרבות כאשר מתחי  ,גדולים מ-15 קילווולט EX-העבודה הפנימיים של מוצר ה 

לדוגמה מדלקים עבורות מנורות בעלות נורות פריקה  .בעוצמה גבוהה  תקן זה משלים ומסגיל את הדרישות הכלליות של התקן  .1 הישראלי ת"י 60079 חלק 0, למעט המצויין בטבלה  כשאר דרישה של תקן זה סותרת דרישה של התקן הישראלי  .60079 חלק 0, הדרישה של תקן זה קובעת 

526.5 ₪ (450 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  31/08/2020
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 9095
 • תאריך פרסום ברשומות
  13/09/2020
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60079 חלק 15 2013 31/08/2020

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 60079
אטמוספרות נפיצות: ציוד - דרישות כלליות
ת"י 60079 חלק 7
אטמוספירות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות בטיחות "E" מוגברת
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60079 זהה חלקית 2017

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
2 אזורים מסוכנים - אזור ZONE 2 HAZARDOUS AREAS
אטמוספירות נפיצות EXPLOSIVE ATMOSPHERES
הגנה של ציוד חשמלי PROTECTED ELECTRICAL EQUIPMENT
חיבורים חשמליים ELECTRICAL CONNECTIONS
סיכוני אש FIRE RISKS
ציוד חשמלי ELECTRICAL EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה