עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

בטיחות

בדיקות תקופתיות למתקני משחקים

כל רשות נדרשת לבצע בדיקות שנתיות למתקני המשחקים אשר בתחומה. בעבר בדיקות אלו נעשו על ידי גורם חיצוני לרשות והדבר היה כרוך בעלויות גבוהות. קורס זה נועד להכשיר מהנדסים לבצע בדיקות אלו ובצורה זו להוזיל את עלויות אחזקת מתקני המשחקים.

למידע נוסף על קורס בדיקות תקופתיות למתקני משחקים


בדיקות חודשיות למתקני משחקים

ברחבי הארץ מותקנים אלפי מתקני משחקים לילדים, ליקויים ופגמים במתקנים אלו, טומנים בחובם פוטנציאל למפגעי בטיחות המהווים סכנה לילדים העושים בהם שימוש. התקן הישראלי 1498-חלק 7, שהינו תקן רשמי המחויב עפ”י חוק, מגדיר בין היתר חובת בדיקה חודשית של המתקן ע”י בעל המתקן למטרת גילוי פגמים אפשריים.

למידע נוסף על קורס בדיקות חודשיות למתקני משחקים


עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

משרד החינוך, האגף הבכיר לביטחון, שעת חרום ובטיחות סביבתית, ממליץ כי ההתקשרות לביצוע מבדק בטיחות תהיה עם בוגרי הקורס, וזאת כדי להבטיח כי מבדקי הבטיחות יהיו מקצועיים ויעמדו בדרישות משרד החינוך.
למידע נוסף על קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך
יום הסמכה ורענון לביצוע בדיקות חודשיות לפי תקן 1497
בתקן החדש קיימים מספר שינויים ובהם גם הקלות רבות ביחס לתקן 1498. בהמשך להכשרה של תחזוקת מתקני משחקים קורס זה מקנה ידע נוסף החיוני לעבודתכם היומיומית בשטח.

למידע נוסף על יום ההסמכה


קרינה בלתי מייננת

התקן קובע כי על הבניין לעמוד בדרישות מינימום בכל אחד מהתחומים: אנרגיה, קרקע, מים ובנושאים סביבתיים כגון קרינה.
בדצמבר 2006 נחקק חוק הקרינה העוסק בהסדרה של כל תחום הקרינה הבלתי מייננת : מתן היתרים למתקני שידור, מתקני חשמל, נותני שירות בתחום, אגרות וכו'.

מידע נוסף על קורס קרינה בלתי מייננת


יום כשירות לעורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

שמירה על כשירות של עורך המבדק במוסדות חינוך היא עקרון יסוד מקצועי, אשר מאפשר לו להיות מעודכן, להתפתח מקצועית ולקבל את המידע ואת החומר המקצועי הדרוש לביצוע תפקידו.

החל משנת 2017, לא יקבל משרד החינוך חוות דעת מקצועית (אישור בטיחות) של עורך מבדק בטיחות, אשר לא ביצע ימי כשירות על פי הנוהל.

המשרד קבע כי עד לתאריך 1 בדצמבר 2017 יהיה מחויב עורך מבדק בטיחות מוסדות חינוך, להחזיק בתעודת כשירות מקצועית בתוקף המעידה כי עבר הליך רענון ושמירה על כשירות שנתי.

כמו כן, לצורך קבלת כשירות לשנת הלימודים הבאה 2018 -2019, יש לבצע השנה 2 ימי כשירות.

מידע נוסף על יום כשירות

צרו איתנו קשר נשמח לעמוד לרשותכם {{ctrl.testString}}

פרטי יצירת קשר