עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

אנרגיה ואיכות הסביבה

מלווה בנייה ירוקה

מטרות הקורס הכשרת מלווים לפרויקטים בתחום הבנייה הירוקה על פי סדרת התקנים הישראליים ת"י 5281 החדשה.

למידע נוסף על הקורס מלווה בניה ירוקה


הסמכה לממונה אנרגיה

הקורס מספק למשתתפיו ערכת כלים ייחודית ושלמה בנושאים מגוונים בניהול ושימור אנרגיה, עם דגש מיוחד על יישום טכנולוגיות חדשות לחיסכון באנרגיה ואנרגיות מתחדשות. באמצעות כלים אלה יוכל בוגר הקורס לגרום לצמצום הוצאות האנרגיה, לחיסכון בשריפת דלקים, לצמצום פליטת מזהמים, וזאת תוך שמירת איכות האנרגיה המסופקת לארגון.

מידע על קורס הסמכה לממונה אנרגיה


התייעלות אנרגטית

במהלך הקורס יבנה כל משתתף תוכנית להתייעלות אנרגטית עבור הארגון שלו. תהליך העבודה יהיה מובנה, ומגובה בליווי של המרכז המקצועי בקורס.
כמו כן, יוקדש זמן להקניית כלים להצגה ולשיווק התוכנית לגורמים הרלוונטיים בארגון.

מידע על קורס התייעלות אנרגטית


ניהול מערכת אנרגיה

ארגונים, לאחר שהטמיעו מערכות ניהול (איכות סביבה או בטיחות) אינם מסתפקים עוד בחשיבה אקראית לגבי נושא החיסכון אלא רוצים לבנות, גם לנושא זה, מערך ניהול מסודר על בסיס של מעגל דמינג – תכנן, עשה, בדוק ופעל לשיפור. לשם כך נוצר התקן לניהול אנרגיה של הארגון הבין-לאומי לתקינה ISO/IEC 50001.

מידע על קורס ניהול מערכת אנרגיה


קרינה בלתי מייננת

התקן קובע כי על הבניין לעמוד בדרישות מינימום בכל אחד מהתחומים: אנרגיה, קרקע, מים ובנושאים סביבתיים כגון קרינה.
בדצמבר 2006 נחקק חוק הקרינה העוסק בהסדרה של כל תחום הקרינה הבלתי מייננת : מתן היתרים למתקני שידור, מתקני חשמל, נותני שירות בתחום, אגרות וכו'.

מידע נוסף על קורס קרינה בלתי מייננת


יום עיון להבנת ת"י מערכת ניהול סביבתי ISO 14001

התקן הבינלאומי, ת"י 14001 ISO עבר שדרוג. גרסת 14001:2015 שונה באופנים רבים מהגרסה הקודמת
התקן מציג שיטת ניהול המאפשרת לארגונים המעוניינים להשיג ולהציג ביצועים סביבתיים טובים יותר על ידי בקרת ההשפעה של פעילותיהם, מוצריהם או שירותיהם על הסביבה. במקביל החקיקה הסביבתית הולכת ומחמירה, בארץ ובעולם, וכן דרישות בעלי זיקה.

למידע נוסף על יום עיון למערכת ניהול סביבתי

צרו איתנו קשר נשמח לעמוד לרשותכם {{ctrl.testString}}

פרטי יצירת קשר