עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 60840

כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מעל 30 ק"ו ועד 150 ק"ו - שיטות בדיקה ודרישות

POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION AND THEIR ACCESSORIES FOR RATED VOLTAGES ABOVE 30 KV UP TO 150 KV - TEST METHODS AND REQUIREMENTS

כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מעל  30 ק"ו ועד 150 ק"ו - שיטות בדיקה ודרישות  ,תקן זה מפרט שיטות בדיקה למערכות של כבלי כוח  לכבלים לחוד ולאבזרים לחוד, עבור מתקנים קבועים  .ולמתחים נקובים מעל 30 ק"ו עד 150 ק"ו ועד בכלל  הדרישות חלות על כבלים בעלי מוליך אחד ועל כבלים  בעלי שלשה מוליכים עם סיכוך לכל מוליך בנפרד, ועל  אבזריהם, המתאימים לתנאי התקנה ופעולה רגילים, אך  דרישות אלה אינן חלות על כבלים מיוחדים, כגון כבלים  תת-ימיים ואבזריהם, שעבורם יכולים להידרש שינויים 

.בבדיקות התקן או בקביעת תנאי בדיקה מיוחדים 

 • תאריך פרסום
  30/06/2022
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 10682
 • תאריך פרסום ברשומות
  24/07/2022
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60840 2012 30/06/2022

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 60228
מוליכים בכבלים מבודדים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60840 זהה 2020

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בידוד חשמלי ELECTRIC INSULATION
כבלי כוח POWER CABLES
כבלים חשמליים ELECTRIC CABLES
מתח גבוה HIGH VOLTAGE
מתח נקוב RATED VOLTAGE

לא קיימים מונחים לתקן זה