עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1220 חלק 5

מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים

FIRE DETECTION SYSTEMS: SELF-CONTAINED SMOKE DETECTORS

מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים  דרישות אלה חלות על גלאי עשן המופעלים בחשמל כיחידה  או/וגם כקבוצה (SINGLE STATION) בודדת  והמיועדים להגנה בחללים פתוחים (MULTIPLE STATION)  בתוך מבני מגורים לפי הקוד הלאומי האמריקני  על גלאי עשן המיועדים לשימוש ,NFPA 72 לאזעקות אש  לפי התקן (RECREATIONAL VEHICLES) במעונועים  על גלאי עשן המיועדים לשימוש ,NFPA 501C ,למעונועים  לפי התקן להגנה (RECREATIONAL BOATS) בספינות נופש  מפני אש לכלי תחבורה ממונעים לשימושי נופש ולשימושים  על גלאי עשן המיועדים לשימוש ,NFPA 302 ,מסחריים 

בבתים חד-משפחתיים ודו-משפחתיים ובבתי דירות לפי  ועל גלאי עשן INTERNATIONAL RESIDENTIAL CODE  ."ניידים המשמשים כאזעקות "ניידות  ,גלאי עשן להפעלה כיחידה בודדת, כמוגדר בדרישות אלה  הוא התקן אזעקת אש עצמאי המורכב ממכלל של רכיבים  חשמליים הכולל תא עשן, מכשיר להשמעת אזעקה, ואמצעי  חיבור למקור הספקת חשמל באמצעות כבלי חיבור  או באמצעות סידורי פתיל ותקע (SPLICE LEADS)  או הכולל סוללות (CORD AND PLUG ARRANGEMENT)  ,אינטגרליות. עזרים אפשריים כוללים גלאי חום נוסף  מחברים להתחברות אל התקן או אבזר איתות מרוחק ומשדר  .משולב להפעלה של התקן איתות שמע מרוחק  גלאי עשן המופעלים כקבוצה הם גלאי עשן יחידים  המחוברים ביניהם להכרזת אזעקה משותפת או המחוברים אל  .תרמוסטטים מרוחקים  דרישות אלה, כשהן ישימות, חלות גם על אבזרים מרוחקים  שיחוברו או המיועדים להתחבר אל גלאי עשן המופעל  .כיחידה בודדת או אל גלאי עשן המופעלים כקבוצה 

 • תאריך פרסום
  05/06/2018
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 7844
 • תאריך פרסום ברשומות
  19/06/2018
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1220 חלק 5 2013 17/09/2018
מספר כותר מסמך
ת"י 1220 חלק 1
מערכות גילוי אש:גלאי עשן
ת"י 1220 חלק 3
מערכות גילוי אש: הוראות התקנה
ת"י 1220 חלק 3
מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות
ת"י 1220 חלק 4
מערכות גילוי אש: גלאי חום
ת"י 60065
בטיחות ציוד אלקטרוני
ת"י 60238
בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון
תקנה 54001
1954-חוק החשמל תשיד
תקנה 80015
-תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) תשם 1980
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 54 מאוזכר 2000
EN CEN 54 מאוזכר 2002
EN CEN 54 מאוזכר 2006
UL UNDERWRITERS LABORATORIES 217 זהה חלקית 2012

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אזעקות אש FIRE ALARMS
בטיחות אש FIRE SAFETY
גלאי אש FIRE DETECTORS
גלאי עשן SMOKE DETECTORS
התקני איתות SIGNAL DEVICES
מגורים RESIDENCES
מערכות אוטומטיות AUTOMATIC SYSTEMS
מערכות אזעקה ALARM SYSTEMS
מערכות בקרה CONTROL SYSTEMS

לא קיימים מונחים לתקן זה