עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 3864 חלק 1

סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לסימני בטיחות ולסימוני בטיחות

GRAPHICAL SYMBOLS - SAFETY COLOURS AND SAFETY SIGNS: DESIGN PRINCIPLES FOR SAFETY SIGNS AND SAFETY MARKINGS

סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות  תכן לסימני בטיחות ולסימוני בטיחות  תקן זה קובע את צבעי הזיהוי הנוגעים לבטיחות ואת  עקרונות התכן לסימני בטיחות ולסימוני בטיחות  המיועדים לשימוש במקומות עבודה ובשטחים ציבוריים  לצורך מניעת תאונות, הגנה מפני אש, מתן מידע על  גורמי סיכון לבריאות ופינוי בעת חרום. התקן קובע גם  את עקרונות היסוד שיש ליישם הפיתוח תקנים הכוללים  .סימני בטיחות  תקן זה ישים לכל המקומות שבהם יש צורך להתייחס  .לנושאי הבטיחות הנוגעים לבני אדם  יחד עם זאת התקן אינו ישים לאיתות המשמש להכוונת 

התעבורה על גבי פסי רכבת, בכבישים, בנהרות, בים  ובאוויר, ובאופן כללי, אינו ישים למגזרים הכפופים  לאסדרה שדרישותיה יכולות להיות שונות מהנדרש מתקן זה  (הערה: בכמה מדינות, התקנות המחייבות (סטטוטוריות  עשויות להיות שונות מבחינה מסויימת מהדרישות בתקן זה 

174.1 ₪ (148.8 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  30/12/2021
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 10160
 • תאריך פרסום ברשומות
  27/01/2022
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בטיחות

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 3864 חלק 1 2008 30/12/2021

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 3864 חלק 3
סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לסמלים גרפיים המשמשים בסימני בטיחות
ת"י 3864 חלק 4
סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: מאפיינים קולורימטריים ופוטומטריים של החומרים לסימני בטיחות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 3864 זהה חלקית 2011

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אזהרות WARNING DEVICES
אמצעי בטיחות SAFETY MEASURES
אמצעי מילוט מאש מבניינים MEANS OF ESCAPE FROM FIRE IN BUILDINGS
בטיחות אש FIRE SAFETY
הארת שלטים SIGNS
סמלים SYMBOLS
סמלים גרפיים GRAPHIC SYMBOLS
צבעי בטיחות SAFETY COLOURS

לא קיימים מונחים לתקן זה