עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 961 חלק 32

תאימות אלקטרומגנטית:תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה - דרישות פליטה

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY: ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF MULTIMEDIA EQUIPMENT - EMISSION REQUIREMENTS

תאימות אלקטרומגנטית:תאימות אלקטרומגנטית של ציוד  מולטימדיה - דרישות פליטה  כמוגדר בהגדרה (MME) תקן זה חל ציוד מולטימדיה  3.1.24, בעל מתח אספקה אפקטיבי נקוב שאינו גדול  . מ -600 וולט זרם חילופים או זרם ישר  תקן זה חל על ציוד שחלים עליו התקנים הישראליים ת "י  . 6.1 961 חלק 13 או ת "י961 חלק  . שמיועד בעיקר לשימוש מקצועי MME תקן זה חל על  דרישות הפליטה המוקרנות שבתקן זה אינן מיועדות להיות  TRANSMISSIONS) ישימות לשידורים מכוונים  ממשדר רדיו כמוגדר על ידי ארגון הבזק (INTENTIONAL 

או לכל פליטות השווא הקשורות,(ITU) הבין - לאומי  . לשידורים מכוונים אלה 

486.02 ₪ (415.4 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  15/03/2016
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  2
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 9278
 • תאריך פרסום ברשומות
  08/12/2020
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 961 חלק 6.1 2014 15/03/2016
ת"י 961 חלק 13 2015 15/03/2016

הערות

:הערה לאומית ,32 החל מיום פרסום תקן ישראלי זה, ת"י 961 חלק- ברשומות ועד 5 במרס 2017 יהיו בתוקף הן תקן ישראלי 961 זה במהדורתו החדשה והן התקנים הישראליים ת"י 13 חלק 6.1 במהדורתו מינואר 2014 ות"י 961 חלק .2015 במהדורתו מנובמבר בתום תקופה זו יהיה התוקף תקן ישראלי זה במהדורתו .החדשה בלבד עד 5 במאי 2018, תקן זה מאפשר בחירה בין התאמה- לדרישות מהדורה 1.0 של התקן של הוועדה הבין-לאומית מינואר 2012, לבין CISPR המיוחדת להפרעות רדיו -התאמה לדרישות מהדורה 2.0 של התקן של הוועדה הבין ,2015 ממרס CISPE 32 לאומית המיוחדת להפרעות רדיו לרבות השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי המהדורה .הישימה של התקן החל מ-5 במאי 2018 תחול מהדורה 2.0 בלבד של התקן- 32 של הוועדה הבין-לאומית המיוחדשת להפרעות רדיו ממרס 2015, לרבות השינויים והתוספות הלאומיים CISPR .לסעיפי מהדורה זו הערה לאומית: ראה בת"י 961 חלק 32 ג"ת 1 וג"ת 2 לתקן

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 17025
דרישות כלליות לכשירות של מעבדות בדיקה וכיול
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
CISPR INT. SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE 32 זהה חלקית 2012
CISPR INT. SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE 32 זהה חלקית 2015
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00961-32-0-1 28/02/2022 תאימות אלקטרומגנטית:תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה - דרישות פליטה אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00961-32-0-2 28/02/2022 תאימות אלקטרומגנטית:תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה - דרישות פליטה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
הפרעות מערכת חשמל ELECTRIC POWER SYSTEM DISTURBANCES
מולטימדיה MULTIMEDIA
מערכות בקרה מרחוק REMOTE CONTROL
מערכות חשמל ELECTRIC POWER SYSTEMS
מקלטי טלוויזיה TELEVISION RECEIVERS
מקלטי רדיו RADIO RECEIVERS
מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
עיבוד נתונים DATA PROCESSING
פליטה EMISSION
ציוד בקרה CONTROL DEVICES
ציוד הקלטות חוזי VIDEO TAPE RECORDERS
ציוד שמע AUDIO EQUIPMENT
ציוד תקשורת נתונים COMMUNICATION EQUIPMENT
קרינה אלקטרומגנטית ELECTROMAGNETIC RADIATION
רשתות תקשורת COMMUNICATION NETWORKS
שידורי קול SOUND BROADCASTING
שימוש במחשבים COMPUTER APPLICATIONS

לא קיימים מונחים לתקן זה