עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 60079 חלק 29.1

אטמוספרות נפיצות: גלאי גז- דרישות ביצועים עבור גלאי גזים דליקים

EXPLOSIVE ATMOSPHERES: GAS DETECTORS- PERFORMANCE REQUIREMENTS OF DETECTORS FOR FLAMMABLE GASES

תקן זה מפרט דרישות כלליות למבנה,לבדיקות ולביצועים  ומתאר את שיטות הבדיקה החלות על ציוד מיטלטל, יביל,  וקבוע לזיהוי ולמדידה של ריכוזי גז דליק או אדים  דליקים באוויר. ציוד זה, או חלקים ממנו, מיועדים  לשמש באטמוספרות נפיצות ובמכרות שיכול להיווצר בהם  גז מכרות 

546.39 ₪ (467 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  30/11/2022
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 10984
 • תאריך פרסום ברשומות
  19/12/2022
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60079 חלק 29.1 2017 30/11/2022

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60079 מאוזכר -
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60079 זהה חלקית 2016
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60079 זהה חלקית 2020

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אטמוספירות דליקות FLAMMABLE ATMOSPHERES
אטמוספירות נפיצות EXPLOSIVE ATMOSPHERES
הגנה של ציוד חשמלי PROTECTED ELECTRICAL EQUIPMENT
מעטפות חשמליות ELECTRICAL ENCLOSURES
שיקום REPAIR
תיקון RECONDITIONING

לא קיימים מונחים לתקן זה