עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 60064

נורות להט טונגסטן למטרות תאורה כלליות לשימוש ביתי ולשימוש דומה - דרישות ביצועים

TUNGSTEN FILAMENT LAMPS FOR DOMESTIC AND SIMILAR GENERAL LIGHTING PURPOSES - PERFORMANCE REQUIREMENTS

תקן זה חל על נורות להט טונגסטן לשימושי תאורה  כלליים, המתאימות לדרישות הבטיחות שבתקן הישראלי ת"י  60432 חלק 1 ושיש להן:  .הספק נקוב מ-25 עד 200 וט ועד בכלל -  מתח נקוב מ-100 עד 250 וולט, לרבות תחום מתח -  .מסומן שאינו גדול מ-2.5 -/+ מהמתח הממוצע  .PS אן A בעל צורה מסגנון (BULB) מעטה -  בעל גימור שקוף, גימור מזוגג או גימור (BULB) מעטה -  .מצופה שקיל, או בעל גימור לבן  E27 או B22D כיפות -  תקן זה קובע את דרישות הביצועים עבור נורות, לרבות  .שיטוץ בדיקה ואמצעים לאישור ההתאמה לדרישות 

כמו כן התקן נגדיר שיטות להערכת היצור כולו, הנוגעות  .לרשומות הבדיקה של מוצרים מוגמרים של יצרן הנורות  שיטות אלה יכולות להיות מיושמות ךמטרות התעדה. התקן  כולל נוהל בדיקה מפורט של אצוות, שניתן להשתמש בו  כדי להעריך אצוות ספציפיות, אך נוהל זה אינו מתאים  .למטרות התעדה  עבור חלק מן הדרישות המובאות בתקן זה, יש הפנייה  לגליון הנתונים הרלבנטי. עבור נורות מסויימות,  גליונות נתונים אלה נכללים בתקן זה. עבור נורות  אחרות שתקן זה חל עליהן, הנתונים הרלבנטיים מסופקים  .על ידי יצרן הנורות או הספק האחראי להן 

585 ₪ (500 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  30/09/2020
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 9150
 • תאריך פרסום ברשומות
  15/10/2020
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60064 2010 30/09/2020

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 60432 חלק 1
נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות
ת"י 60630
נורות להט - קווי מתאר מרביים של נורות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 60064 זהה חלקית 1995
EN CEN 60064 זהה חלקית 2003
EN CEN 60064 זהה חלקית 2006
EN CEN 60064 זהה חלקית 2007
EN CEN 60064 זהה חלקית 2009

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות מכניות MECHANICAL TESTING
בדיקת חשמל ELECTRICAL TESTING
נורות בעלות תיל FILAMENT LAMPS
נורות טונגסטן TUNGSTEN LAMPS
נורת להט INCANDESCENT LAMPS
ציוד תאורה LIGHTING EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה