עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 900 חלק 2.89

:מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות דרישות מיוחדות חמכשיקי קירור ומכונות לייצור קרח מסחריים בעלי יחידת קיקוק או מנוע-מדחס משולבים או מרוחקים

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES - SAFETY: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR COMMERCIAL REFREGIRATING APPLIANCES AND ICE-MAKERS WITH AN INCORPORATED OR REMOTE REFRIGERANT UNIT OR MOTOR- COMPRESSOR

:מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות  דרישות מיוחדות חמכשיקי קירור ומכונות לייצור קרח  מסחריים בעלי יחידת קיקוק או מנוע-מדחס משולבים או  מרוחקים  תקן זה מפרט דרישות בטיחות למכשירי קירור חשמליים  מסחריים ולמכונות לייצור קרח חשמליות מסחריות בעלי  מנוע מדחס המשולב בהם, או המסופקים כשתי יחידות  הניועדות להרכבה במכלל המהווה מכשיר אחד, לפי  .הוראות היצרן  תקן זה דן בגורמי הסיכון השכיחים הניתנים לחיזוי  באופן סביר הקשורים למכשירים מטיפוסים אלה, לרבות  מכשירים המשתמשים בחומרי קירור דליקים ומכשירים 

.R-744 המשתמשים בחומר קירור  תקן זה אינו חל על מכשירים שמסת חומר הקירור הדליק  שלהם חורגת מהגבולות המוגדרים בסעיף 22.110 או על  מכשירים המשתמשים בחומרי קירור שדירוג הרעילות שלהם  .ISO 817 לפי התקן הבין-לאומי B  תקן זה אינו דן בתכונות המבנה או בפעולה של מכשירי  קירור הנידונים בתקנים של ארגון התקינה הבין-לאומי 

 • תאריך פרסום
  31/03/2021
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 9539
 • תאריך פרסום ברשומות
  14/04/2021
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 900 חלק 2.89 2016 31/03/2021

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 7010
סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסמני בטיחות: סימני בטיחות רשומים
ת"י 60079 חלק 7
אטמוספירות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות בטיחות "E" מוגברת
ת"י 60079 חלק 15
"N" אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד בהגנה מטיפוס
ת"י 60079 חלק 29.1
אטמוספרות נפיצות: גלאי גז- דרישות ביצועים עבור גלאי גזים דליקים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60335 זהה חלקית 2019

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
מדחסים COMPRESSORS
מכשירי חשמל ביתיים ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES
מסחרי COMMERCIAL
מעבים CONDENSERS
מערכות קירור REFRIGERATING SYSTEMS
מקפיאים FREEZERS
מקררים REFRIGERATORS
תאי תצוגה מקוררים REFRIGERATED DISPLAY CABINETS

לא קיימים מונחים לתקן זה