עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 900 חלק 2.76

:מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות דרישות מיוחדות למזיני מתח לגדרות חשמל

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES - SAFETY: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR ELECTRIC FENCE ENERGIZERS

:מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות  דרישות מיוחדות למזיני מתח לגדרות חשמל  תקן זה דן בבטיחות של מזיני מתח לגדרות חשמל, שהמתח  הנקוב שלהם אינו גדול מ-250 וולט, ושבאמצעותם ניתן  לחשמל או לנטר תילי גדרות חקלאיות, גדרות המיועדות  .לאבטחת חיות בית או חיות פרא וגדרות בטחון  תקן זה דן בבטיחות של מזיני מתח לגדרות חשמל, שהמתח  הנקוב שלהם אינו גדול מ-250 וולט, ושבאמצעותם ניתן  לחשמל או לנטר תילי גדרות חקלאיות, גדרות המיועדות  .לאבטחת חיות בית או חיות פרא וגדרות בטחון 

322.1 ₪ (275.3 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  30/11/2020
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 9278
 • תאריך פרסום ברשומות
  08/12/2020
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 900 חלק 2.76 2016 30/11/2020

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 3864 חלק 1
סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לסימני בטיחות ולסימוני בטיחות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60335 זהה חלקית 2018

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
גדרות FENCES
גדרות חשמל ELECTRIC FENCES
מחוללי דפקים PULSE GENERATORS
מכשירי חשמל ביתיים ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES
מעגלי דפקים PULSE CIRCUITS
ציוד חקלאי AGRICULTURAL EQUIPMENT
ציוד למשק חי LIVESTOCK EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה