עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 50588 חלק 1

שנאים להספק בינוני בתדר 50 הרץ עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: דרישות כלליות

MEDIUM POWER TRANSFORMERS 50 HZ, WITH HIGHEST VOLTAGE FOR EQUIMENT NOT EXCEEDING 36 KV: GENERAL REQUIREMENTS

שנאים להספק בינוני בתדר 50 הרץ עבור ציוד במתח  שאינו גדול מ-36 ק"ו: דרישות כלליות  "תקן זה דן בשנאים להספק בינוני. "שנאי להספק בינוני  ,הוא שנאי הספק עבור ציוד במתח הגדול מ-1.1 ק"ו  אך אינו גדול מ-36 ק"ו ולהספק נקוב של 5 קו"א או  יותר, אך קטן מ-40 קו"א. מטרת תקן זה היא לקבוע  דרישות הנוגעות לאופיינים חשמליים ולתכן של שנאים  .להספק בינוני  :תקן זה אינו חל על השנאים המפורטים להלן  א) שנאי מכשירים שתוכננו ספציפית לאספקה למכשירי  .מדידה, למונים, לממסרים ולמכשירים דומים אחרים 

ב) שנאים בעלי ליפופים במתח נמוך שתוכננו ספציפית  .לשימוש עם מיישרים כדי לספק זרם ישר  ג) שנאים שתוכננו ספציפית לחיבור ישיר לתנור  ד) שנאים שתוכננו ספציפית ליישומים ימיים צפים  ה) שנאים שתוכננו ספציפית למתקני חירום  ו) שנאים ושנאים עצמיים שתוכננו ספציפית למערכת  לזינת רכבות  ז) שנאי הארקה, כלומר שנאים תלת-מופעיים המיועדים  לספק נקודת אפס למטרות הארקה של מערכת  ח) שנאי הנעה המותקנים על צי הרכבת, כלומר שנאים  ,המחוברים לכבל חשמולת בזרם חילופים או בזרם ישר  ישירות או דרך ממיר, המשמשים במתקנים קבועים של  יישומי רכבות  ט) שנאי התנעה שתוכננו ספציפית להתנעת מנועי השראה  תלת-מופעיים במטרה להגביל את מפלי אספקת המתח  י) שנאי בדיקה שתוכננו ספיפית לשימוש במעגל כדי  לייצר מתח ספציפי או זרם ספציפי למטרת בדיקה של ציוד  חשמלי  יא) שנאי ריתוך שתוכננו ספציפית לשימוש בציוד ריתוך  בקשת חשמלית או בציוד לריתוך בהצנגדות  יב) שנאים שתוכננו ספציפית ליישומים חסיני נפץ  וליישומי כרייה תת-קרקעית  יג) שנאים שתוכננו ספציפית ליישומי מים עמוקים  (מטובעים)  יד) שנאי ממשק של מתח בינוני עד 5 מו"א  ,טו) שנאים להספק גבוה, שהוכח עבור יישום מסויים  חלופות בנות ביצוע מבחינה טכנית אינן עומדות  בדרישות היעילות המינמלית שנקבעו בתקנה של האיחוד  548/2014 מס (EU) האירופי  טז) שנאים להספק גבוה הניתנים להחלפה בשנאים זהים  להם, באותו מיקום פיזי או באותו מתקן פיזי של  השנאים להספק גבוה הקיימים, כאשר ההחלפה אינה  מתאפשרת בלי עלויות חריגות בהובלה או/וגם בהתקנה  במקרה של שימוש באחד הנשאים המפורטים בסיעיפים  טו-טז, רצוי שהדבר יתועד בחתימת החוזה, עם הצהרה של  .הלקוח 

468 ₪ (400 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  04/11/2021
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  קת 9765
 • תאריך פרסום ברשומות
  30/11/2021
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 50464 חלק 1 2013 28/02/2022
ת"י 50541 חלק 1 2013 28/02/2022

הערות

2013 תקן זה יחייה במקביל לת"י 50464 חלק 1 מאפריל 28.2.2025 ות"י 50541 חלק 1 מאפריל 2013 עד לתאריך 9765 בו התקנים משנת 2013 יתבטלו לפי קובץ תקנות .30.11.2021 מיום

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 60076 חלק 1
שנאי הספק: כללי
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 50588 זהה חלקית 2017

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בידוד חשמל ELECTRICAL INSULATION
זרמי קצר SHORT-CIRCUIT CURRENTS
ציוד למתח גבוה HIGH-VOLTAGE EQUIMENT
רמת קול SOUND LEVEL
שנאי הספק POWER TRANSFORMERS
שנאי זרם חילופים ALTERNATING-CURRENT TRANSFORMERS
שנאי חלוקה DISTRIBUTION TRANSFORMERS
שנאים טבולים בשמן OIL-IMMERSED TRANSFORMERS
שנאים תלת-מופעיים THREE-PHASE TRANSFORMERS
תכן DESIGN

לא קיימים מונחים לתקן זה