עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 7010

סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסמני בטיחות: סימני בטיחות רשומים

GRAPHICAL SYMBOLS - SAFETY COLOURS AND SAFETY SIGNS: REGISTERED SAFETY SIGNS

סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסמני בטיחות: סימני  בטיחות רשומים  ,תקן זה קובע סימני בטיחות למטרות של מניעת תאונות  הגנה מפני אש, מתן מידע על גורמי סיכון לבריאות  .ופינוי בעת חירום  הצורה והצבע של כל סימן בטיחות הם לפי התקן הישראלי  ת"י 3864 חלק 1, והעיצוב של הסמלים הגרפיים הוא לפי  .3 התקן הישראלי ת"י 3864 חלק  תקן זה ישים לכל המקומות שבהם יש צורך להתייחס  .לנושאי בטיחות הנוגעים לבני אדם  יחד עםם זאת התקן אינו ישים לאיתות המשמש להכוונת  התעבורה על גבי פסי רכבת, בכבישים, בנהרות, בים 

ובאוויר, ובאופן כללי, אינו ישים למגזרים הכפופים  לאסדרה שדרישותיה יכולות להיות שונות מהנדרש בתקן זה  .3864 ובסדרת התקנים הישראליים ת"י  תקן זה קובע את סימני הבטיחות המקוריים, ואותם אפשר  .להגדיל למטרות שיעתוק ויישום 

486.02 ₪ (415.4 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  30/12/2021
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 10160
 • תאריך פרסום ברשומות
  27/01/2022
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בטיחות

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 7010 2020 30/12/2021

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 3864 חלק 1
סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לסימני בטיחות ולסימוני בטיחות
ת"י 3864 חלק 3
סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לסמלים גרפיים המשמשים בסימני בטיחות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 7010 זהה חלקית 2019
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 7010 זהה חלקית 2020

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אזהרות WARNING DEVICES
אמצעי חירום EMERGENCY MEASURES
בטיחות בעבודה OCCUPATIONAL SAFETY
גורמי סיכון HAZARDS
הארת שלטים SIGNS
סמלים גרפיים GRAPHIC SYMBOLS
צבעי בטיחות SAFETY COLOURS

לא קיימים מונחים לתקן זה