עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 950

פרזול בניין- מנגנון גלילי למנעול- דרישות ושיטות בדיקה

BUILDING HARDWARE- CYLINDER FOR LOCK- REQUIREMENTS AND TEST METHODS

פרזול בניין- מנגנון גלילי למנעול- דרישות ושיטות  בדיקה  תקן זה חל על מנגנונים גליליים למנעולים המשמשים  בדרך כלל בבניינים, אשר נתכנו לשימוש עם מנגנונים  גליליים. תקן זה קובע דרישות ביצועים ודרישות אחרות  לחוזק, לביטחון, לקיימות ולעמידות בשיתוך של  מנגנונים גליליים ושל המפתחות המקוריים שלהם. התקן  קובע קטגוריה אחת של שימוש, שלוש קטגוריות של קיימות  שתי קטגוריות של עמידות אש ושתי קטגוריות של עמידות  בשיתוך, המבוססות כולן על בדיקות ביצועים, וכמו כן  קובע התקן שש דרגות של ביטחון הקשורות במפתח 

והמבוססות על דרישת תכן, ושלוש דרישות של ביטחון  .המבוססות על בדיקות ביצועים המדמות תקיפה  תקן זה כולל בדיקות שנועדו לבדוק אם הפעולה משביעת  רצון בטמפרטורות שבין -20 מעלות צ' לבין 80 מעלות  צ'. התקן קובע שיטות בדיקה למנגנונים גליליים  ולאמצעי המגן שלהם הצמודים אליהם והמומלצים ע"י  היצרן. העמידות בשיתוך מוגדרת באמצעות הפניה  הדן בהגנת מנעולים EN 1670 לדרישות התקן האירופי  ופריטי פרזול בניין מפני שיתוך. התאמת המנעולים  הגליליים לשימוש במכללי דלתות אש או במכללי דלתות  ,עשן נקבעת באמצעות בדיקות של ביצועים בתנאי אש  הנערכות נוסף על בדיקות הביצועים הנדרשות ע"י תקן זה  מאחר שלא בכל מצב ההתאמה לשימוש במכללי דלתות אש  היא חיונית, יכול היצרן להצהיר אם המנגנון הגלילי  .מתאים לדרישות נוספות אלה או שאינו מתאים להן  אם לא מצויין אחרת, יתאים המנגנון הגלילי לדרישות  1 שנקבעו בתקן הרלוונטי- התקן הישראלי ת"י 1189 חלק  תקן זה אינו דן .PREN 1634-2 או הצעת התקן האירופי  בהערכת עמידות אש של דלתות מדרגה 1. לפעמים יש צורך  לכלול בתכן המנגנון הגלילי תפקודים נוספים. מומלץ  .שהרוכשים יוודאו שהמוצרים מתאימים לשימושם המיועד  .דרישות תקן זה יכנסו לתוקף חצי שנה מיום פרסומו 

 • תאריך פרסום
  15/11/2007
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  2
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית + מוסף תרגום לעברית
 • מעמד
  רשמי חלקית
 • פרסום ברשומות
  יפ 5739
 • תאריך פרסום ברשומות
  19/11/2007
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 950 1987 18/01/2008
ת"י 950 1991 18/01/2008
ת"י 950 2006 18/01/2008

הסעיפים הרשמיים: 1. חלות התקן, 2. אזכורים נורמטיביים, 3. מונחים והגדרות, 4.10. צורה ומידות לפי פרופיל אירופי, 7. סימון .דרישות תקן זה ייכנסו לתוקף חצי שנה מיום פרסומו :הסעיפים הרשמיים ;"סעיף "חלות התקן סעיף 4.10 "צורות ומידות לפרופיל אירופי 16010 ולפי C62 לעניין מנגנון ממין ,(EUROPROFILE) ;סיווג ב"טבלה 11 - מיון 16010 C62 לעניין מנגנון ממין ,"MARKING" 7 סעיף ."ולפי סיווגו ב"טבלה 11 - מיון אכרזה זו פורסמה בקובץ תקנות 7377 בתאריך 14 במאי .2014 תחילחתה של אכרזה זו 180 ימים מיום פרסומה, בתאריך .2014 14 בנובמבר

מספר כותר מסמך
ת"י 1189 חלק 1
:שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות דלתות אש
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 338 מאוזכר 1978
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 68705 מאוזכר -
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 7504 מאוזכר -
EN CEN 1303 זהה חלקית 2005
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 10666 מאוזכר 1999
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 15480 מאוזכר 1999
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 15481 מאוזכר 1999
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 15482 מאוזכר 1999
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 15483 מאוזכר 1999
NF NORM FRANCE E 66 060 מאוזכר 1978
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00950-00-0-1 22/02/2009 פרזול בניין- מנגנון גלילי למנעול- דרישות ושיטות בדיקה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00950-00-0-2 26/02/2015 פרזול בניין- מנגנון גלילי למנעול- דרישות ושיטות בדיקה אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
(פרזול (בניינים HARDWARE (BUILDERS)
דלתות DOORS
מנעול גלילי LOCK CYLINDERS
מנעולים LOCKS

לא קיימים מונחים לתקן זה