עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 60079 חלק 7

אטמוספירות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות בטיחות "E" מוגברת

EXPLOSIVE ATMOSPHERES: WQUIPMENT PRPTECTION BY INCREASED SAFETY "E"

תקן זה מפרט את הדרישות עבור התכן, המבנה,הבדיקות  והסימון של ציוד חשמלי ושל רכיבים מוגני התפוצצות  המיועדים ,"E" בעלי הגנה מטיפוס בטיחות מוגברת  .לשימוש באטמוספרות גז נפיצות  ציוד חשמלי ורכיבים מוגני התפוצצות בעלי הגנה מטיפוס  יכולים להיות בעלי הרמות שלהלן "E" בטיחות מוגברת:  או "MB" (EPL) רמת הגנה על ציוד] "EB" א. רמת הגנה  ["GB"  .["GC" (EPL) רמת הגנה על ציוד] "EC" ב. רמת הגנה  חלה על ציוד או על רכיבים מוגני "EB" רמת ההגנה  התפוצצות, לרבות החיבורים, המוליכים, הפיתולים, 

הנורות והסוללות שלהם, אבל למעט מוליכים למחצה או  .קבלים אלקטרוליטיים  את הדרישות הכלליות של התקן (MODIFIES) תקן זה מסגיל  הישראלי ת"י 60079 חלק 0, הדרישה של תקן זה היא  .הקובעת 

819 ₪ (700 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  11/12/2018
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 8048
 • תאריך פרסום ברשומות
  20/12/2018
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60079 חלק 7 2016 11/12/2018

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 60034 חלק 1
מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים
ת"י 60064
נורות להט טונגסטן למטרות תאורה כלליות לשימוש ביתי ולשימוש דומה - דרישות ביצועים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60079 זהה חלקית 2015
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60079 זהה חלקית 2017

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
E ציוד חשמלי מוגן מציוד TYPE E PROTECTED ELECTRICAL EQUIPMENT
אדים VAPOURS
אטמוספירות דליקות FLAMMABLE ATMOSPHERES
אטמוספירות נפיצות EXPLOSIVE ATMOSPHERES
גזים GASES
הגנה של ציוד חשמלי PROTECTED ELECTRICAL EQUIPMENT
ציוד חשמלי ELECTRICAL EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה