עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

הקץ לטעויות ההקלדה: מכון התקנים הישראלי פרסם תקן וולונטרי חדש למיפוי משופר של מקלדת המחשב

תאריך 16/04/2018

מכון התקנים הישראלי פרסם תקן חדש, למיפוי משופר של מערך הקלידים במקלדת עברית-לטינית. תקן חשוב זה מאפשר למשתמש להימנע מטעויות הקלדה נפוצות.

מטרת התקן היא לתת למשתמשים גישה נוחה לכל התווים הנחוצים לכתיבה בשפה העברית: אותיות האלף- בית, סימני הניקוד וסימני הפיסוק. השינוי העיקרי הוא ביטול הכפילות ברוב קלידי הפיסוק, באופן שכל אחד מהם יופעל על ידי קליד אחד בלבד שפעולתו אינה תלויה במצב המקלדת (עברי או לטיני). כמו כן נעשו שינויי מיקום של אותיות, כדי למנוע טעויות שכיחות בבחירת הקליד.

יש לציין כי מערך הקלידים הקיים לא יבוטל, אלא תתווסף אלטרנטיבה נוחה יותר למשתמש.

אילן כרמית, מ"מ מנכ"ל מכון התקנים הישראלי: "בשלב הערות הציבור של תקן זה התקבלו עשרות רבות של פניות מהציבור הרחב. ועדת התקינה שקלה בכובד ראש את כל ההערות ואף שינתה חלקים בתקן בהתאם לנוחיות הציבור ולצרכיו, כך שתקן זה הוא למעשה התקן שלכם, של המשתמשים".

הקושי העיקרי בשימוש במקלדת עם המיפוי המסורתי הוא בכך, שחלק מקלידי סימני הפיסוק (נקודה [.], פסיק [,], נקודה ופסיק [;], מרכה ['] ולוכסן [/]) תלויים בשפה שכותבים בה, דבר המפריע למשתמש לפתח מיומנות הקלדה, מכיוון שהמיפוי מהכַּוונה לַפעולה אינו ישיר. עקרון המיפוי הישיר מכַּוונה לפעולה הוא אחד מאבני היסוד בהנדסת גורמי אנוש, והוא תנאי הכרחי לצמצום טעויות מצב ולפיתוח מיומנות בשימוש. קושי נוסף במקלדת עם המיפוי המסורתי הוא מיקומן הבעייתי של אותיות עבריות אחדות (כגון הימצאות האות ו"ו ליד האות נו"ן סופית), הגורם לטעויות הקלדה שכיחות. במקלדת עם המיפוי המשופר נעשו כמה שינויי מקום של אותיות עבריות, שמטרתם למנוע טעויות אלה.

עבור רוב המשתמשים במקלדת עברית- לטינית, כל שינוי בארגון המקלדת המקובלת הוא בעייתי לכן, המיקום המקובל של האותיות העבריות, האותיות QWERTY האמריקנית התקנית הלטיניות הגדולות, הספרות וסימני הפיסוק, כפי שהוגדר בתקן הישראלי הקיים נשמר ברובו. השינויים מופיעים אך ורק במצב העברי.