עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 20 חלק 2.4

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות למטרות כלליות

LUMINAIRES: PARTICULAR REQUIREMENTS - PORTABLE GENERAL PURPOSE LUMINAIRES

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות למטרות  כלליות  תקן זה מפרט דרישות עבור מנורות מיטלטלות למטרות  כלליות לשימוש בתוך מבנה או/וגם מחוצה לו (לדוגמה  לשימוש בגינה), למעט פנסי יד, שנתכנו לשימוש עם  מקורות אור או הכוללות מקורות אור במתחי זינה שאינם  .גדולים מ-250 וולט 

 • תאריך פרסום
  12/09/2021
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  קת 9626
 • תאריך פרסום ברשומות
  14/09/2021
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 20 חלק 2.4 2001 13/12/2021

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 20 חלק 1
מנורות: דרישות כלליות ובדיקות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60598 זהה חלקית 2017

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
מיטלטל PORTABLE
מנורות חשמל LUMINAIRES
ציוד תאורה LIGHTING EQUIPMENT
תאורה LIGHTING

לא קיימים מונחים לתקן זה