עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 62552 חלק 1

:מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה דרישות כלליות

HOUSEHOLD REFRIGIRATING APPLIANCES - CHARACTERISTICS AND TEST METHODS: GENERAL REQUIREMENTS

:מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה  דרישות כלליות  תקן זה מפרט את האופיינים השונים של מכשירי קירור  ביתיים שהנפח הפנימי שלהם קטן מ-1000 דמ"ק, המקוררים  על ידי הסעת אוויר פנימית טבעית או על ידי זרימת  אוויר מאולצת. תקן זה גם קובע שיטות בדיקה לבדיקת  .האופיינים  למטרות הצהרה, הבדיקות המפורטות בתקן זה נחשבות  בדיקות טיפוס לצורך הערכה של התכן הבסיסי ושל הפעולה  של מכשיר הקירור. תקן זה אינו מביא דרישות לדגימה  .מקו הייצור או להערכת התאמה או להתעדה  תקן זה אינו מביר משטר של בדיקות אימות, כי בדיקות 

.אלה משתנשו לפי אזורים ומדינות  כשיש צורך באימות של הביצועים של מכשיר קירור מטיפוס  מסויים לפי תקן זה, מומלץ, כאשר הדבר ישים, שכל  הבדיקות המפורטות ייערכו על יחידה אחת. אפשר גם  .לערוך בדיקות נפרדות לצורך חקר של אופיין מסויים 

 • תאריך פרסום
  04/11/2021
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  קת 9773
 • תאריך פרסום ברשומות
  02/12/2021
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 62552 2014 02/03/2022

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 62552 חלק 2
:מכשירי קירור ביתיים- אופיינים ושיטות בדיקה דרישות ביצועים
ת"י 62552 חלק 3
:מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה צריכת אנרגיה ונפח
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 62552 זהה חלקית 2015

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
מכשירי חשמל ביתיים ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES
מקפיאים FREEZERS
מקררים REFRIGERATORS
סימון MARKING
ציוד קירור COOLING EQUIPMENT
קירור REFRIGERATION
שיטות מיון CLASSIFICATION SYSTEMS

לא קיימים מונחים לתקן זה