עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 129 חלק 2

.מטפים מיטלטלים:התאמה,התקנה וסימון

PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS:SELECTION, INSTALLATION AND MARKING.

.מטפים מיטלטלים:התאמה,התקנה וסימון  ,תקן זה דן בהתאמה של מטפים מיטלטלים לדרגת השרפה  בהתקנתם ובסימונם.התקן חל על מטפים שחלים עליהם  .תקנים ישראליים  מטפה מיטלטל  רמת סיכון  רמת סיכון נמוכה  רמת סיכון בינונית  רמת סיכון גבוהה  התקן תלייה  תושבת 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/04/1996
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4410
 • תאריך פרסום ברשומות
  21/05/1996
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות
מספר כותר מסמך
ת"י 66
מטפים מיטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפה
ת"י 129 חלק 1
מטפים מיטלטלים: תחזוקה
ת"י 318
מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטלים
ת"י 463
מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המאוחסנים בנפרד
ת"י 570 חלק 1
מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף - המטפה
ת"י 570 חלק 2
מטפים מיטלטלים: מד לחץ
ת"י 987
מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר
ת"י 1012
דירוג כושר הכיבוי של מטפים מיטלטלים
ת"י 1153
מטפים לכיבוי אש לשימוש חד פעמי
ת"י 1300
מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה לכיבוי מתכות בעירות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
AS Australion Standard 2444 מבוסס על 1990
NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 10 מבוסס על 1994
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00129-02-0-1 15/03/1998 .מטפים מיטלטלים:התאמה,התקנה וסימון עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות אש FIRE SAFETY
התקנה INSTALLATION
מטפים לכיבוי אש FIRE EXTINGUISHERS
מיטלטל PORTABLE
התקן תלייה
מטפה מיטלטל
רמת סיכון
רמת סיכון בינונית
רמת סיכון גבוהה
רמת סיכון נמוכה
תושבת