עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

הדרך הבטוחה להתחלת תהליך תו תקן/תו בטיחות


1. הגשת טופס בקשה

2. קבלת הצעת מחיר הכוללת:

  • בדיקת תיק המוצר ותוכנית האיכות של היצרן.
  • ביצוע בדיקות (מלאות/חלקיות/אב טיפוס) במעבדה
  • ביצוע בחינות תהליך במפעל
  • ביצוע בחינת מערכת האיכות (כדוגמת  - בהתאם לת"י 9001 ISO, נוהל מת"י 005)

3. המלצה לוועדה מקצועית / ועדת היתרים על מתן היתר ליצרן

4. חתימת היצרן על הסכם פיקוח לדוגמה 

5.קבלת היתר תו תקן.

חזרה לעמוד בירורים מוקדמים >