עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

שלב הבירורים המוקדמים

 

שלב הבירורים המוקדמים

יצרן/יבואן המעוניין להצטרף למשפחת תו תקן יחל את תהליך הבירורים המוקדמים.

כיצד מתחילים?    לחץ כאן

מנהלת תפעול תו תקן שומרת לעצמה את הזכות לבצע -

1. בחינה האם ניתן לתת היתר בהתאם לתקן המבוקש (במקרה של תקן שטרם ניתן היתר ליצרנים).
2. סקר מקדים אצל היצרן לבחינת התאמתו להתחיל בתהליך המתייחס לדברים הבאים:

  • היצרן ערך בדיקת אב טיפוס להתאמה של המוצר לדרישות התקן
  • היצרן מייצר את המוצר בקו ייצור
  • מערכת האיכות של היצרן עומדת בדרישות תקן ת"י 9001 ISO. למידע נוסף על התעדת מערכות ניהול
  • ליצרן תיק מוצר ותוכנית איכות מתאימה