עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

כיצד מערכת תו תקן פועלת?

מבנה מערכת תו תקן

מינהלת תו תקן – קובעת מדיניות לפעילות מערכת תו תקן ומשמשת כערכאת ערעור על החלטות ועדת ההיתרים.

הוועדות המקצועיות – הן ועדות של מומחים בתחומם לסקור ולהעריך את תוצאות הבדיקות והבחינות שנערכו למוצר ולתהליכי הייצור, ולהבטיח התאמה שלהם לדרישות התקן הרלוונטי. הוועדה ממליצה לוועדת ההיתרים לגבי מתן ההיתר.

ועדת היתרים- היא גורם מחליט לגבי מתן/ביטול היתרים לסימון בתו תקן והיקף הפיקוח על היצרן.

מעבדות המכון - עורכות בדיקות שונות למוצרים השונים.

בוחני תהליך וסוקרי איכות – בוחנים את תהליכי הייצור ומערכת ניהול האיכות במפעל היצרן.

מינהלת תפעול תו תקן – אחראית לתפעול שוטף של מערכת תו תקן.