עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

כיצד מערכת תו תקן פועלת?

מינהלת תו תקן –  גוף ציבורי הקובע את המדיניות לפעילות מערכת תו תקן.

הוועדות המקצועיות – הן ועדות של מומחים בתחומם לסקור ולהעריך את תוצאות הבדיקות והבחינות שנערכו למוצר ולתהליכי הייצור, ולהבטיח התאמה שלהם לדרישות התקן הרלוונטי. הוועדה ממליצה לוועדת ההיתרים לגבי מתן ההיתר.

ועדת היתרים- היא גורם מחליט לגבי מתן/ביטול היתרים לסימון בתו תקן והיקף הפיקוח על היצרן.

מעבדות המכון - עורכות בדיקות שונות למוצרים השונים.

בוחני תהליך וסוקרי איכות – בוחנים את תהליכי הייצור ומערכת ניהול האיכות במפעל היצרן.

מנהלת תפעול תו תקן- יחידה ארגונית הפועלת מטעם המנהל הכללי ותפקידה להוציא לפועל את מדיניות מנהלת תו תקן