עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 20 חלק 1

מנורות: דרישות כלליות ובדיקות

מנורות: דרישות כלליות ובדיקות  תקן זה מפרט דרישות כלליות עבור מנורות הכוללות  מקורות אור חשמליים לפעולה במתחי זינה שאינם גדולים  מ-1000 וולט. הדרישות תקן זה והבדיקות הקשורות  ,אליהן נוגעות לעניינים אלה: מיון, סימון, מבנה מכני  .מבנה חשמלי ובטיחות פוטוביולוגית  כל פרק בתקן זה צריך להקרא יחד עם פרק 0 זה וכן עם  .פרקים רלווניטיים אחרים שאליהם מפנה תקן זה  כל חלק מסדרת התקנים הישראלים ת"י 20 חלק 2 מפרט  דרישות הנוגעות למנורה או לקבוצת מנורות מטיפוס  מסויים שמתח הזינה שלהן אינו גדול מ-1000 וולט. חלק 

סידרה זו מתפרסים בנפרק כדי להקל על העדכון שלהם  .ולהקל הוספה של פרקים אם וכאשר יתעורר צורך בהם 

 • תאריך פרסום
  12/09/2021
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  קת 9618
 • תאריך פרסום ברשומות
  13/09/2021
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 20 חלק 1 2018 12/12/2021

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 20 חלק 2.4
מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות למטרות כלליות
ת"י 32 חלק 1.1
תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים - ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר דרישות כלליות
ת"י 961 חלק 15
תאימות אלקטרומגנטית: גבולים ושיטות מדידה של אופייני הפרעות רדיו של ציוד תאורה חשמלי וציוד דומה
ת"י 961 חלק 15
תאימותת אלקטרומגנטית: גבולות ושיטות מדידה של אופייני הפרעות רדיו של ציוד תאורה חשמלי וציוד דומה
ת"י 5485
נטלים למנורות פלוארניות - שיטות לחישוב מדד נצילות האנרגיה ודרישות לסימון
ת"י 6119
בכר ילכל יעבט זג
ת"י 6119
גז טבעי וביומתאן לשימוש בתחבורה - מפרט דרישות ושיטות בדיקה לדלקים לרכב מנועי
ת"י 60155
מדלקי להט לנורות פלואורניות
ת"י 60228
מוליכים בכבלים מבודדים
ת"י 60238
בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון
ת"י 60357
- (נורות הלוגן טונגסטן (למעט נורות לשימוש ברכב דרישות ביצועים
ת"י 60400
.בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק
ת"י 60432 חלק 1
נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות
ת"י 60432 חלק 2
נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות
ת"י 60432 חלק 3
נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן (למעט נורות לשימוש בכלי רכב)
ת"י 60529
(IP דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד
ת"י 60662
נורות אדי נתרן בלחץ גבוה - דרישות ביצועים
ת"י 60998 חלק 2.1
התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים:דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות
ת"י 60998 חלק 2.2
התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים:דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות
ת"י 61000 חלק 3.2
תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לפליטות של (זרמי הרמוניות (ציוד בעל זרם מבוא עד 16 אמפר למופע
ת"י 61000 חלק 3.2
תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לפליטת זרמי )הרמוניות (ציוד בעל זרם מבוא עד 16 אמפר למופע
ת"י 61000 חלק 3.3
,תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - הגבלת שינויי מתח במערכות ציבוריות (FLICKER) תנודות מתח והבהובים לאספקת חשמל במתח נמוך, לציוד בעל זרם נקוב עד 16 אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים מיוחדים
ת"י 61058 חלק 1
מפסקים למכשירים: דרישות כלליות
ת"י 61167
נורות הלידי מתכת - דרישות ביצועים
ת"י 61347 חלק 1
אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות
ת"י 61347 חלק 2.9
אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרומגנטיים המיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות)
ת"י 61558 חלק 2.6
בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים
ת"י 61643 חלק 11
התקני הגנה מפני נחשולי מתח וזרם המחוברים למערכות הספקת חשמל במתח נמוך: דרישות ביצועים ושיטות בדיקה
תקנה 83008
1983-צו הגנת הצרכן (סימון טובין)תשמג
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60598 זהה חלקית 2014
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60598 זהה חלקית 2017

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
(אקווריום (לנוי LUMINARIES
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
בטיחות ציוד EQUIPMENT SAFETY
נורות פריקה DISCHARGE LAMPS
נורת להט INCANDESCENT LAMPS
ציוד תאורה LIGHTING EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה