עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 60228

מוליכים בכבלים מבודדים

CONDUCTORS OF INSULATED CABLES

חלות זה מפרטאת שטחי החתך הנומינליים בתחום שבין  0.5 ממ"ר לבין 2500 ממ"ר עבור מוליכים בכבלים  ובפתילים למתח חשמלי בטווח טיפוסים רחב.נוסף על כך,  כלולות בתקן זה דרישות למספר תילים, למידותיהם  ולערכי התנגדותם.מוליכים אלה כוללים מוליכי  נחושת מקשיים ושזורים,מוליכים העשויים אלומיניום  וסגסוגת אלומיניום בכבלים להתקנות קבועות,  .ומוליכי נחושת גמישים  תקן זה אינו חל על מוליכים למטרות בזק  .(TELECOMMUNICATION)  יישום תקן זה על כבל מטיפוס מיוחד,הוא כמצוין  .בתקן של כבל זה  כל עוד לא מצוין אחרת בסעיף מסוים,תקן זה חל 

על מוליכים בכבל מוגמר,ואינו חל על מוליכים  .המיוצרים או המסופקים כדי להיות כלולים בתוך הכבל  תקן זה כולל נספחים למידע בלבד,המביאים מידע נוסף  כל מקדמים לתיקון טמפרטורה עבור חישובי התנגדות  ועל ערכים גבוליים עבור מוליכים עגולים (ANNEX B)  .(ANNEX C) 

145.08 ₪ (124 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  29/07/2010
 • תאריך אישור מחדש
  19/01/2021
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6130
 • תאריך פרסום ברשומות
  26/08/2010
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 65 2008 29/07/2010

הערות

בתקן אין מסמכים ישראליים מאוזכרים

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60228 זהה 2004

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
כבלי כוח POWER CABLES
כבלים חשמליים ELECTRIC CABLES
מוליכים חשמליים ELECTRIC CONDUCTORS
תילי חשמל ELECTRIC WIRES

לא קיימים מונחים לתקן זה