עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 60079 חלק 29.2

אטמוספרות נפיצות:גלאי גז- בחירה, התקנה, שימוש ותחזוקה של גלאי גזים דליקים וחמצן

EXPLOSIVE ATMOSPHERES: GAS DETECTORS- SELECTION, INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE OF DETECTORS FOR FLAMMABLE GASES AND OXYGEN

אטמוספרות נפיצות:גלאי גז- בחירה, התקנה, שימוש  ותחזוקה של גלאי גזים דליקים וחמצן  (RECOMMENDED PRACTICE) תקן זה מפרט ונהגים מומלצים  לבחירה,להתקנה,לשימוש בטוח ולתחזוקה של ציוד מופעל  המיועד לשימוש ביישומי בטיחות II בחשמל מקבוצה  I בתעשייה ובמסחר, ושל ציוד מופעל בחשמל מקבוצה  במכרות פחם תת-קרקעיים, לגילוי ולמדידה של גזים  60079 דליקים, והמתאים לדרישות התקן הישראלי ת "י  . 29.4 חלק 29.1 או התקן הישראלי ת"י 60079 חלק  תקן זה ישים למדידת חמצן למטרת יתירת אינרטיות  כאשר ההגנה מפני פיצוץ היא באמצעות ,(INERTISATION) 

סילוק החמצן במקום מדידת הגזים או האדים הדליקים  הנמצאים במקום . יישום דומה הוא מדידת חמצן בזמן  במכרה פחם (MINED OUT) נטרול אזור שאינו פעיל  . תת-קרקעי  ,תקן זה הוא אוסף של ידע מעשי שנועד לסייע למשתמש  והוא ישים לציוד, לכלים ולמערכות המורים על הימצאות  ,של תערובת דליקה, או תערובת העשויה להיות נפיצה  של גז או אדים עם אוויר, באמצעות שימוש באות חשמלי  ,מחיישן גז היוצר קריאת מונה המפעילה התרעה חזותית  .התרעת שמע או התקן אחר, או שילוב כלהו שלהם  ציוד כזה יכול לשמש כאמצעי להפחתת הסיכון כאשר קיימת  אפשרות לסיכון של חיים אורכוש באופן מיוחד בעקבות  הצטברות של תערובת דליקה של גז ואוויר, באמצעות  התרעה כמפורט לעיל . הוא יכול גם לשמש להפעלת אמצעי  זהירות ספציפיים (כגון סגירת מפעל,פינוי,נוהלי כיבוי  . (אש 

 • תאריך פרסום
  30/06/2016
 • תאריך אישור מחדש
  18/01/2022
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7321
 • תאריך פרסום ברשומות
  16/08/2016
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60079 חלק 29.2 2015 30/06/2016

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 60079
אטמוספרות נפיצות: ציוד - דרישות כלליות
ת"י 60079 חלק 10.1
אטמוספרות נפיצות: מיון אזורים- אטמוספרות נפיצות של גזים
ת"י 60079 חלק 10.2
אטמוספרות נפיצות:מיון אזורים- אטמוספרות נפיצות של אבק
ת"י 60079 חלק 13
אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות חדר המוגן "V" ובאמצעות חדר מאוורר באופן מלאכותי "P" בלחץ
ת"י 60079 חלק 17
אטמוספרות נפיצות: בדיקה ותחזוקה של מתקני חשמל
ת"י 60079 חלק 19
אטמוספרות נפיצות: תיקון, שיפוץ והשבחה של ציוד
ת"י 60079 חלק 29.1
אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - דרישות ביצועים עבור גלאי גזים דליקים
ת"י 60079 חלק 29.4
אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - דרישות ביצועים לגלאי גזים דליקים עם נתיב פתוח
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60079 זהה 2015

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אטמוספירות דליקות FLAMMABLE ATMOSPHERES
אטמוספירות נפיצות EXPLOSIVE ATMOSPHERES
הגנה של ציוד חשמלי PROTECTED ELECTRICAL EQUIPMENT
מעטפות חשמליות ELECTRICAL ENCLOSURES
שיקום REPAIR
תיקון RECONDITIONING

לא קיימים מונחים לתקן זה