עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

טבלת השלבים העיקריים בתהליך הכנת תקן ישראלי


שלבים ראשיים

שם השלב הראשי טווח שלבי משנה שלבי משנה
1. יוזמת תקינה ואישורה בוועדה המרכזית A עד 01 A D 01      
פנייה ליוזמת תקינה גיבוש פנייה לוועדה המרכזית אישור הנושא בוועדה המרכזית
2. הכנת טיוטת התקן לביקורת הציבור 02 עד 15 02 10 15      
התחלת העבודה ע"י מנהל הפרויקט , יו"ר הוועדה , וחברי הוועדה דיונים בוועדת המומחים החלטת הוועדה לפרסם לביקורת הציבור
3. ביקורת הציבור ודיון בהערות הציבור 18 עד 35 18 A18 20 25 30 35
עריכת נוסח טיוטת התקן לביקורת הציבור בדיקת עריכה ע"י מנהל הפרויקט הפצה לביקורת הציבור סיום תקופת ביקורת הציבור דיונים בוועדה בהערות הציבור דיון מסכם בוועדה
4. אישור התקן 37 עד 40 37 38 A39 40    
עריכת טיוטת התקן לקראת אישורה בוועדה טכנית בדיקת עריכה ע"י מנהל הפרויקט אישור טיוטת התקן בוועדה טכנית - מותנה בבירורים אישור טיוטת התקן בוועדה טכנית
5. עריכה והוצאה לאור N44 עד N95 N44 N87 N88 A89  N95  
44עריכת הנוסח הסופי של טיוטת התקן עדכונים אחרונים של יחידת העריכה אישור יו"ר הוועדה תקן רשמי - ממתין לאישור שר הכלכלה והתעשייה במקרים של רוויזיות וגליונות תיקון לתקנים רשמיים שחייבים לעבור אישר שר הכלכלה והתעשייה טרם פרסומם פרסום התקן