עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

תקינה ישראלית

מהו תקן?
תקן הוא מסמך, שמפורטות בו הדרישות החלות על מוצר או שירות כדי שיתאים לייעודו.
ישנם גם תקנים המיועדים להגדרת קווים מנחים, שיטות בדיקה או מונחים.
מכון התקנים הישראלי, והוא בלבד, רשאי לקבוע מפרט , או כללים טכניים של תהליך עבודה, לרבות הגדרות טכניות כתקן ישראלי. תוך שמירה על תהליך עיבודו שיהיה בהתאם לכללי התקנים ולחוק התקנים.
את הכנת התקנים מרכז אגף התקינה במכון התקנים הישראלי מספק את התשתית לתקינה באמצעות מאות ועדות ציבוריות, שחברים בהן אלפי נציגים ומומחים ממגזרים שונים של המשק, ביניהם יצרנים, צרכנים, קבלנים, יבואנים, מוסדות מדע ומחקר, מעבדות בדיקה, נציגי ממשל ועוד.
כתוצאה מכך התקנים נעשים בקונסנזוס רחב והם מבוססים על מיטב הידע והנסיון בתחומי המדע והטכנולוגיה.

את מי משמשים התקנים?
התקנים משמשים את כלל המשק, לרבות המגזר התעשייתי, ענף הבנייה, ציבור הצרכנים, משרדי הממשלה וארגוני מסחר שונים.

תקן רשמי
תקן ישראלי שנקבע על ידי מכון התקנים הישראלי הוא תקן וולונטרי.
עם זאת, שר הכלכלה והתעשייה רשאי, לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים, להכריז על תקן מסוים, כולו או חלקו, כ'תקן רשמי' - אם נוכח כי הדבר דרוש להשגת אחת המטרות האלה:

  • שמירה על בריאות הציבור;
  • שמירה על בטיחות הציבור;
  • הגנה על איכות הסביבה;
  • אספקת מידע, כאשר לא קיים מידע או מנגנון חלופי העשוי להקנות הגנה לצרכן;
  • הבטחת תאימות או חליפיות של מוצרים;
  • מניעת נזק כלכלי משמעותי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש במערכות, בחומרים או במוצרים המשמשים לבניה, הגלויים לעין. וכן מניעת נזק כלכלי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש בחומרי בניה שאינם גלויים לעין.

לצפייה בתקנים לחץ כאן

חובת שמירה על תקן רשמי
מוצר שהתקן החל עליו הוכרז רשמי, אין לייצרו, למכרו, לייבאו או להשתמש בו לביצוע עבודה שהכללים הטכניים של התהליך שלה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם התאימו המוצר או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי.
הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הוא האחראי על ביקורת והבטחת השמירה על תקן רשמי. בהתאם לכך הוא רשאי בכל עת, לערוך ביקורת ולקיים פיקוח בשווקים כדי לבדוק האם מתמלאות דרישות אלה. בהתאם לחוק התקנים.
בעריכת ביקורת, רשאי כל אדם שהוסמך לכך על ידי הממונה על התקינה, ליטול דוגמה מכל מצרך לשם בדיקה וכן לתפוס ולעכב כל דבר שיש יסוד להניח שנעברה בו עבירה על הוראות חוק התקנים. המהנדסים של הממונה על התקינה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מנהלים חקירות בעקבות ביקורות יזומות או תלונות, ואם מתברר כי היתה עבירה על חוק התקנים, ננקטים הליכים משפטיים נגד בעלי עסקים, יבואנים או יצרנים.

תהליך הכנה של תקן ישראלי:

יוזמת תקינה ואישורה
חץ
הכנת טיוטת התקן לביקורת הציבור
חץ
ביקורת הציבור ודיון בהערות הציבור
חץ

אישור התקן
חץ
עריכה והוצאה לאורטבלת השלבים העיקריים בתהליך הכנת תקן ישראלי


בקשה להכנת תקן/רוויזיה/גליון תיקון

היוזמה להכנת תקן/רוויזיה/גליון תיקון, יכולה להגיע מכל גורם במשק.
מצ"ב קישור לטפסים אלקטרוניים לבקשה להכנת תקן/רוויזיה/גיליון תיקון.
נא למלא את הבקשה המתאימה ופנייתכם תועבר לדיון בוועדה המרכזית המתאימה והיא שתחליט האם לאשר את הנושא לתקינה.

  • טופס בקשה להכנת תקן ישראלי

  • טופס בקשה להכנת רוויזיה/גיליון תיקון

 

ניתן לפנות אלינו:
רחוב חיים לבנון 42 , תל אביב , בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 15:00.
מזכירות אגף התקינה
דוא"ל :karin_yi@sii.org.il

טלפון: 03-6465181