עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

תו תקן

לוגו תו תקן


מערכת תו תקן הוקמה בהתאם לחוק התקנים תשי"ג 1953, ופועלת מכוח חוק התקנים, התקנות והצווים (צו התקנים (קביעת תוי-תקן), התשנ"ב - 1992, צו התקנים (איסור ייצור מצרכים), התשמ"ב -1981)

מהו תו תקן?

תו המציין כי המוצרים הנושאים אותו, מתאימים לדרישות התקנים החלים על המוצר.
במוצר הנושא היתר תו תקן מובטחים בו האיכות והבטיחות כמוגדר בתקנים הישימים.
מערכת תו תקן מעניקה ליצרנים היתר לסמן את המוצר בסימן תו תקן.
הערה: באם אתה מתעניין בהתעדת תהליכים כגון: תחזוקת כיבוי אש, תחזוקת גילוי אש, בטון מובא וכדומה. לחץ כאן 

מי יכול לקבל היתר לסמן את המוצר שלו בתו תקן?

כל יצרן של מוצר המבקש אישור כי המוצר שהוא מיצר עומד בדרישות תקן ישראלי מתאים ושמכון התקנים הישראלי מצא את התקן מתאים למתן היתר (לאחר הבדיקות הנדרשות בתקן).


תו תקן חובה

תו תקן הוא חובה לגבי מוצרים שהממונה על התקינה במשרד הכלכלה החליט כי נדרשת בקרה של מכון התקנים על המוצר ותהליכי הייצור, כדי להבטיח את התאמתו לדרישות התקנים.
החלטת הממונה נעשית בהתאם לחוק התקנים, תשי"ג 1953,לצווים ולתקנות הנלווים במקרה של תו תקן חובה.
אסור לייצר את המוצרים ללא קבלת ההיתר ממכון התקנים.

יתרונות תו תקן לצרכן

מוצר בעל היתר תו תקן מעיד כי המוצר מתאים לדרישות התקן החלים עליו ונעשית בקרה שתהליכי הייצור והבקרה שהיצרן מפעיל מבטיחים כי כל המוצרים יהיו איכותיים ובטוחים לשימוש.


יתרונות תו התקן ליצרן

קבלת היתר לסימון מוצר בתו תקן מבטיח ליצרן כי הוא עומד בדרישות המוגדרות בתקן, בין אם הוא תקן חובה , תקן רשמי או תקן וולונטרי.
ההיתר נותן ליצרן  יתרון שיווקי מבחינתו של הצרכן.
יצרן חו"ל המשווק לשוק הישראלי את תוצרתו יכול לקבל היתר לסמן את מוצריו בתו תקן ולהקל על תהליך היבוא של מוצריו.

לטופס בקשה לסימון מוצר בתו תקן 


את הטופס יש לשלוח ל:

לריסה נתנאל  larissa_sa@sii.org.il
חגית נחמיאס  hagit_n@sii.org.il