עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

תו תקן

לוגו תו תקן


מערכת תו תקן הוקמה בהתאם לחוק התקנים תשי"ג 1953, ופועלת מכוח חוק התקנים, התקנות והצווים (צו התקנים (קביעת תוי-תקן), התשנ"ב - 1992, צו התקנים (איסור ייצור מצרכים), התשמ"ב -1981)

מהו תו תקן?
תו תקן, המסומן על המוצר, מהווה אישור מטעם היצרן לכך, שאותו המוצר מתאים לדרישות התקנים הישראלים החלים עליו. היצרן רשאי לסמן את המוצר בתו תקן, רק אם קיבל היתר לכך ממכון התקנים. ההיתר ניתן לאחר שהמכון השתכנע שהמוצר מתאים לדרישות התקנים וכי קיימים בידי היצרן אמצעי יצור מתאימים, מתקני בחינה ושיטות בקרה נאותים המאפשרים לו להבטיח את שמירת איכות המוצר בעקביות ולאורך זמן. מכון התקנים, מצידו מקיים בקרה שוטפת על מערכת האיכות של היצרן. תהליכי הייצור ומבצע בדיקות על המוצר הסופי, על מנת לוודא שנשמרת התאמתו לתקן.

מעוניינים בהתעדת תהליכים כמו: תחזוקת כיבוי אש, תחזוקת גילוי אש, לוחיות זיהוי וכדומה. לחץ כאן 

מי יכול לקבל היתר לסמן את מוצריו בתו תקן?

  • יצרן , בתנאי שיש תקן ישראלי מתאים עבור המוצר שמייצר.
  • יבואן אשר נמצא בהסכם עם יצרן מקומי או יצרן חו"ל ומעוניין לשווק את המוצרים על שמו.

יתרונות תו התקן
מערכת תו התקן מעמידה לרשות הצרכן אמצעי פשוט ונוח להבחין בין מוצרים תקניים ובין מוצרים אחרים. בתקופה שבה קיימים שפע של מוצרים מתוחכמים, המוצעים לצרכן, אשר אינו מסוגל לשפוט את טיבם ואת בטיחותם, מערכת תו התקן מהווה עבור הצרכן כלי שיפוטי שנבדק על ידי גוף נייטרלי אשר אישר את איכות המוצר. ליכולת הבחנה זו חשיבות גדולה ביותר לשמירת האינטרסים של הצרכן ושל זכויותיו.

מערכת תו התקן פועלת גם בשרות היצרן . קבלת אישור, מגורם בלתי תלוי, לכך שהמוצר מתאים לדרישות התקן וציון עובדה זו על גבי המוצר, מהווים כלי שווקי חשוב ולעיתים חיוני.
יצרן חו"ל, בעל היתר תו תקן, המשווק לשוק הישראלי את תוצרתו יוכל להקל על תהליך היבוא של מוצריו.

במקרים רבים נובע הצורך לסמן את המוצר בתו-תקן מדרישות הלקוחות – מפעלים, משרדי ממשלה, ארגוני קניות ובמקרים מסוימים מחייבים זאת צווים ממשלתיים.

לטופס בקשה לסימון מוצר בתו תקן 


לשליחת הטופס ופרטים נוספים אנא פנה ל:

אילנה קדוש qa_tteken@sii.org.il
זהבית קמחין zehavit_kamchin@sii.org.il
לריסה נתנאל  larissa_sa@sii.org.il

 

עוד באותו נושא